Zawód technolog pakowania żywności i napojów

Technolodzy pakowania żywności i napojów oceniają opakowanie różnych produktów spożywczych. Zarządzają sprawami dotyczącymi opakowań, zapewniając jednocześnie specyfikacje i cele przedsiębiorstwa. W miarę potrzeb opracowują projekty dotyczące opakowań.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Inżynieria opakowań

  Procesy pakowania oraz ochrony produktów celem dystrybucji, przechowywania i sprzedaży.

 • Metody zapewniania jakości

  Zasady zapewnienia jakości, wymogi norm oraz zbiór procesów i działań stosowanych do pomiaru, kontroli i zapewniania jakości produktów i procesów.

 • Wymogi dotyczące opakowań produktów

  Zrozumienie wymogów dotyczących opakowań produktów w celu przygotowania lub wyboru materiałów do celów pakowania.

 • Procesy pakowania

  Projektowanie i opracowywanie opakowań. Dekorowanie oraz procesy drukowania wykonywane na opakowaniach. Maszyny pakujące i czynności na linii pakującej.

 • Rodzaje materiałów opakowaniowych

  Właściwości materiałów powodujące ich przydatność do pakowania. Przekształcenie surowców w materiały opakowaniowe. Różne rodzaje użytych etykiet i materiałów, które spełniają prawidłowe kryteria składowania w zależności od towarów.

 • Funkcje opakowań

  Funkcje i rola opakowań w nowoczesnym społeczeństwie. Struktura łańcucha dostaw opakowań oraz związek między pakowaniem a wprowadzeniem do obrotu.

Umiejętności

 • śledzić innowacje w sektorze produkcji żywności

  Najnowsze innowacyjne produkty i technologie służące do przetwarzania, konserwowania, pakowania i ulepszania produktów spożywczych.

 • Monitorować działania w zakresie pakowania

  Obserwować i nadzorować działania w zakresie pakowania podejmowane przez pracowników pod kątem zgodności z wymogami produkcyjnymi. Sprawdzać produkty pod kątem właściwego opakowania, np. etykietowanie i kodowanie daty, aby zapewnić odpowiedni i bezpieczny transport.

 • Monitorować tendencje w sektorze produktów spożywczych

  Badać ustalenia i zachowania w celu zrozumienia tendencji, cech lub jakościowych oczekiwań klientów. Wykorzystywać te informacje na potrzeby opracowywania produktów, ulepszania produktów oraz wymogów dotyczących opakowań.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Dbać o estetykę żywności

  Przenoszenie prezentacji i elementów estetycznych na produkcję żywności. Ciąć produkty odpowiednio, zarządzać odpowiednimi ilościami do produktu, dbać o atrakcyjność produktu.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Zarządzać materiałami opakowaniowymi

  Zarządzać wszystkimi materiałami opakowaniowymi, zarówno pierwotnymi (opakowanie, puszki, butelki), jak i wtórnymi (kartony, skrzynki, palety).

 • Monitorować urządzenia napełniające i zamykające

  Monitorować napełnianie, ważenie oraz maszyny do pakowania.

 • Analizować wymogi w zakresie pakowania

  Analizować wymogi dotyczące pakowania w stosunku do projektu planu produkcji. Wykonywać analizę z uwzględnieniem inżynierii, ekonomii, ergonomii i innych perspektyw.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Zarządzać cyklem opracowywania opakowań od etapu projektu do etapu wprowadzenia do obrotu

  Zarządzać cyklem opracowywania opakowań od etapu projektu do etapu wprowadzenia do obrotu w celu zapewnienia zgodności ze zmiennymi finansowymi, operacyjnymi i handlowymi.

 • Dobierać odpowiednie opakowanie dla produktów spożywczych

  Wybieranie odpowiednich opakowań dla produktów spożywczych, biorąc pod uwagę atrakcyjność i stosowność opakowania. Używanie właściwego opakowania do bezpiecznego wysyłania i po rozsądnych kosztach. Wykazywanie świadomości, że opakowania mogą również wpływać na właściwości produktu, takie jak kształt, waga lub trwałość. Zapewnienie zrównoważenia różnych aspektów, takich jak koszty, atrakcyjność i przestrzeganie przepisów oraz ochrona środowiska.

 • Określać innowacyjne koncepcje w dziedzinie pakowania

  Opracowywać kreatywne koncepcje dotyczące materiałów, formatów opakowań i technologii druku.

Source: Sisyphus ODB