Zawód terapeuta w dziedzinie medycyny komplementarnej

Terapeuci w dziedzinie medycyny komplementarnej wykorzystują szereg terapii komplementarnych i alternatywnych, które mają współpracować jednocześnie z ciałem, umysłem i duchem klienta w podejściu holistycznym. Oferują oni praktyki i usługi na rzecz holistycznego dobrostanu, utrzymania zdrowia, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób, a także zrównoważonego leczenia niektórych chorób, zwłaszcza chorób przewlekłych. Ich praktyki dotyczą między innymi akupunktury, aromaterapii, banoterapii, homeopatii i ziołolecznictwa.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Fizjologia człowieka

  Nauka, która bada ludzkie narządy oraz ich interakcje i mechanizmy.

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

Umiejętności

 • Podejmować działania następcze w związku z leczeniem osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dokonywać przeglądu i oceny postępów w przepisanej obróbce, podejmując dalsze decyzje z użytkownikami opieki zdrowotnej i ich opiekunami.

 • Rozwijać relacje terapeutyczne

  Utrzymywać indywidualne relacje terapeutyczne, aby zaangażować wrodzone zdolności lecznicze danej osoby, osiągnąć aktywną współpracę w edukacji zdrowotnej i procesie leczenia oraz zmaksymalizować potencjał zdrowych zmian.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Dbać o porządek w miejscu pracy

  Dbać o to, aby obszar pracy i wyposażenie były czyste i uporządkowane.

Source: Sisyphus ODB