Zawód tester odporności oprogramowania

Testerzy odporności oprogramowania przeprowadzają oceny podatności na zagrożenia i testy penetracyjne zgodnie z przyjętymi w branży metodami i protokołami. Badają systemy po kątem potencjalnych słabych punktów, które mogą wynikać z niewłaściwej konfiguracji systemu, wad sprzętu lub oprogramowania albo niedociągnięć w funkcjonowaniu systemu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Narzędzie do testów penetracyjnych

  Specjalistyczne narzędzia ICT testujące słabe punkty zabezpieczeń systemu pod kątem potencjalnego nieautoryzowanego dostępu do informacji o systemie, takie jak Metasploit, pakiet Burp i Webinspect.

 • Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych

  Ataki, wektory, zagrożenia występujące na stronach internetowych, w aplikacjach internetowych i usługach sieciowych, rankingi ich ważności opracowane przez dedykowane społeczności, takie jak OWASP.

 • Informatyka śledcza

  Proces analizowania i odzyskiwania danych cyfrowych ze źródeł do celów dowodowych i dochodzeń w sprawie przestępstw.

 • Narzędzia do automatyzacji testów w ICT

  Oprogramowanie specjalistyczne do wykonywania lub kontroli testów i porównywania przewidywanych wyników badań z rzeczywistymi wynikami badań, takie jak oprogramowanie Selenium, QTP i LadRunner

 • Nieprawidłowości oprogramowania

  Odchylenia od normy i wyjątkowe zdarzenia podczas pracy systemu oprogramowania, identyfikacja zdarzeń, które mogą zmieniać przepływ i proces realizacji systemu.

 • Ochrona przed cyberatakiem

  Strategie, techniki i narzędzia, które można wykorzystać do wykrywania i zapobiegania złośliwym atakom na systemy informatyczne, infrastrukturę lub sieci organizacji.

 • Wymogi prawne produktów ICT

  Międzynarodowe przepisy dotyczące rozwoju i stosowania produktów ICT.

Umiejętności

 • Identyfikować zagrożenia dla systemów ICT

  Stosować metody i techniki w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, naruszeń bezpieczeństwa i czynników ryzyka, wykorzystując narzędzia ICT do badania systemów ICT, analizy ryzyka, podatności na zagrożenia i zagrożeń oraz oceny planów awaryjnych.

 • Monitorować wydajność systemu

  Mierzyć niezawodność i wydajność systemu przed, podczas i po integracji komponentów oraz podczas pracy i konserwacji systemu. Wybierać i używać narzędzi i technik monitorowania wydajności, takich jak specjalne oprogramowanie.

 • Oceniać luki w zabezpieczeniach

  Realizować rodzaje testów bezpieczeństwa, takie jak testy penetracyjne sieci, badania bezprzewodowe, przeglądy kodów, oceny sieci bezprzewodowych i/lub firewall zgodnie z przyjętymi przez branżę metodami i protokołami w celu identyfikacji i analizy potencjalnych słabych punktów.

 • Wykonywać testy oprogramowania

  Wykonywać badania w celu upewnienia się w sposób niebudzący wątpliwości, że dany wyrób spełnia określone wymagania klienta, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Stosować techniki i narzędzia testowania oprogramowania w celu identyfikacji usterek oprogramowania (błędów) i nieprawidłowości.

 • Analizować środowisko ICT organizacji

  Badać zewnętrzne i wewnętrzne środowisko organizacji, identyfikując jej mocne i słabe strony, aby zapewnić podstawę dla strategii firmy i dalszego planowania.

 • Wykonywać audyty w obszarze ICT

  Organizować i przeprowadzać audyty w celu oceny systemów ICT, zgodności elementów systemów, systemów przetwarzania informacji i bezpieczeństwa informacji. Rozpoznawać i gromadzić potencjalne krytyczne problemy oraz składać propozycje oparte na wymaganych normach i rozwiązaniach.

 • Przygotowywać dokumentację techniczną

  Przygotowywanie dokumentacji dla istniejących i przyszłych produktów oraz usług, z opisem ich funkcjonalności i składu w taki sposób, aby były zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców nieposiadających przygotowania technicznego oraz zgodne z określonymi wymogami i normami. Aktualizuj dokumentację.

 • Identyfikować słabe strony systemów ICT

  Przeprowadzanie analizy architektury systemu i sieci, komponentów sprzętu i oprogramowania oraz danych w celu zidentyfikowania słabych punktów i podatności na ingerencje lub ataki.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Tworzyć szkodliwe kody na potrzeby testów

  Tworzenie i testowanie oprogramowania wykorzystywanego w kontrolowanym środowisku do wykrywania błędów lub słabości systemu i sprawdzania ich.

Source: Sisyphus ODB