Zawód tester systemów informacyjno-telekomunikacyjnych

Testerzy systemów informacyjno-telekomunikacyjnych prowadzą testy i niektóre działania w zakresie planowania testów. Mogą także usuwać usterki i wykonywać naprawy systemów i elementów TIK, choć te zadania należą głównie do projektantów i twórców. Zapewniają właściwe funkcjonowanie wszystkich systemów i elementów przed ich przekazaniem klientom wewnętrznym i zewnętrznym.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Teoria systemów

  Zasady, które można stosować do wszystkich rodzajów systemów na wszystkich poziomach hierarchii, opisujące wewnętrzną organizację systemu, jego mechanizmy utrzymywania tożsamości i stabilności oraz osiągania adaptacji i samoregulacji, a także jego zależności i interakcje z otoczeniem.

 • Poziomy testowania oprogramowania

  Poziomy testowania w procesie opracowywania oprogramowania, takie jak badania jednostkowe, testowanie integracji, testowanie systemu i testowanie akceptacji.

 • Nieprawidłowości oprogramowania

  Odchylenia od normy i wyjątkowe zdarzenia podczas pracy systemu oprogramowania, identyfikacja zdarzeń, które mogą zmieniać przepływ i proces realizacji systemu.

Umiejętności

 • Przedstawiać wyniki testów

  Przedstawiać wyniki testów z naciskiem na wnioski i zalecenia, różnicując wyniki według stopnia istotności. Załączać odpowiednie informacje z planu badań i przedstawiać metody badań, stosując wskaźniki, tabele i metody wizualne, jeśli potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia.

 • Identyfikować słabe strony systemów ICT

  Przeprowadzanie analizy architektury systemu i sieci, komponentów sprzętu i oprogramowania oraz danych w celu zidentyfikowania słabych punktów i podatności na ingerencje lub ataki.

 • Stosować teorię systemów teleinformatycznych

  Wdrażać zasady teorii systemów ICT w celu wyjaśnienia i udokumentowania cech systemu, które mogą być powszechnie stosowane do innych systemów

 • Oceniać luki w zabezpieczeniach

  Realizować rodzaje testów bezpieczeństwa, takie jak testy penetracyjne sieci, badania bezprzewodowe, przeglądy kodów, oceny sieci bezprzewodowych i/lub firewall zgodnie z przyjętymi przez branżę metodami i protokołami w celu identyfikacji i analizy potencjalnych słabych punktów.

 • Wykonywać testy oprogramowania

  Wykonywać badania w celu upewnienia się w sposób niebudzący wątpliwości, że dany wyrób spełnia określone wymagania klienta, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Stosować techniki i narzędzia testowania oprogramowania w celu identyfikacji usterek oprogramowania (błędów) i nieprawidłowości.

 • Odtwarzać problemy z oprogramowaniem zgłoszone przez klientów

  Stosowanie specjalistycznych narzędzi do powielania i analizy warunków, które doprowadziły do powstania zestawu oprogramowania lub produktów zgłoszonych przez klienta w celu zapewnienia odpowiednich rozwiązań.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Przeprowadzać testy systemu

  W celu wykrywania usterek systemowych wybierać, wykonywać i śledzić testy pod oprogramowania lub sprzętu, zarówno w zintegrowanych jednostkach systemu, jak i w połączeniach wzajemnych oraz w całościowych systemach. Organizować badania, takie jak badanie instalacji, badanie bezpieczeństwa oraz badanie graficznego interfejsu użytkownika.

 • Tworzyć dokumentację testowania oprogramowania

  Opisywać procedury testowania oprogramowania dla zespołu technicznego oraz analizę wyników badań użytkownikom i klientom w celu informowania ich o stanie i efektywności oprogramowania.

Source: Sisyphus ODB