Zawód tester użyteczności technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Testerzy użyteczności technologii informacyjno-telekomunikacyjnych zapewniają zgodność z wymogami i dążą do optymalnej użyteczności w fazach cyklu projektowania oprogramowania (analiza, projektowanie, realizacja i wdrożenie). Współpracują również ściśle z użytkownikami (analitykami) w celu badania i sporządzania opisów profili użytkowników, analizują zadania, przepływy pracy i scenariusze użytkowników.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Użyteczność aplikacji

  Proces, w którym można określić i zmierzyć przyswajalność, wydajność, użyteczność i łatwość użytkowania aplikacji.

 • Interakcja człowiek-komputer

  Badanie zachowania i interakcji między urządzeniami cyfrowymi a ludźmi.

 • Behawiorystyka

  Badanie i analiza zachowań uczestników poprzez obserwacje regulowane i realistyczne oraz metodyczne eksperymenty naukowe.

 • Poziomy testowania oprogramowania

  Poziomy testowania w procesie opracowywania oprogramowania, takie jak badania jednostkowe, testowanie integracji, testowanie systemu i testowanie akceptacji.

Umiejętności

 • Tworzyć makietę strony internetowej

  Opracowywać obraz lub zestaw obrazów przedstawiających elementy funkcjonalne witryny internetowej lub strony, zwykle wykorzystywanych do planowania funkcji i struktury strony internetowej.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Przeprowadzać wywiad w celu uzyskania informacji

  Korzystać z profesjonalnych metod i technik prowadzenia badań i wywiadów, aby zbierać odpowiednie dane, fakty lub informacje, aby uzyskiwać nowe spostrzeżenia i w pełni zrozumieć przesłanie rozmówcy.

 • Badać wzorce zachowań

  Określać wzorce zachowań osób poprzez użycie różnych testów w celu zrozumienia przyczyn ich zachowania.

 • Prowadzić badania użytkowników ICT

  Realizacja czynności badawczych, takich jak rekrutacja uczestników, planowanie zadań, gromadzenie danych empirycznych, analiza danych i produkcja materiałów w celu oceny interakcji między użytkownikami a systemem, programem lub aplikacją ICT.

 • Badać użyteczność oprogramowania

  Sprawdzać, czy produkt jest wygodny w obsłudze dla użytkownika końcowego. Rozpoznawać problemy użytkowników i wprowadzać zmiany w celu poprawy użyteczności. Gromadzić dane wejściowe na temat oceny oprogramowania przez użytkowników.

 • Tworzyć dokumentację testowania oprogramowania

  Opisywać procedury testowania oprogramowania dla zespołu technicznego oraz analizę wyników badań użytkownikom i klientom w celu informowania ich o stanie i efektywności oprogramowania.

 • Odtwarzać problemy z oprogramowaniem zgłoszone przez klientów

  Stosowanie specjalistycznych narzędzi do powielania i analizy warunków, które doprowadziły do powstania zestawu oprogramowania lub produktów zgłoszonych przez klienta w celu zapewnienia odpowiednich rozwiązań.

 • Analizować wzorce emocjonalne

  Rozpoznawać wzorce emocji poszczególnych osób, stosując różne testy, aby zrozumieć przyczyny tych emocji.

 • Wykonywać testy oprogramowania

  Wykonywać badania w celu upewnienia się w sposób niebudzący wątpliwości, że dany wyrób spełnia określone wymagania klienta, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Stosować techniki i narzędzia testowania oprogramowania w celu identyfikacji usterek oprogramowania (błędów) i nieprawidłowości.

 • Oceniać interakcje użytkowników z aplikacjami ICT

  Oceniać, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z aplikacjami ICT w celu analizy ich zachowania, wyciągania wniosków (na przykład na temat motywów, oczekiwań i celów) i poprawy funkcjonalności aplikacji.

 • Przedstawiać wyniki testów

  Przedstawiać wyniki testów z naciskiem na wnioski i zalecenia, różnicując wyniki według stopnia istotności. Załączać odpowiednie informacje z planu badań i przedstawiać metody badań, stosując wskaźniki, tabele i metody wizualne, jeśli potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia.

 • Używać mapy doświadczeń klienta

  Zbadać wszystkie interakcje i punkty kontaktu ludzi z produktem, marką lub usługą. Określić kluczowe zmienne, takie jak czas trwania i częstotliwość każdego punktu styku.

Source: Sisyphus ODB