Zawód toksykolog

Toksykolodzy badają wpływ substancji chemicznych lub czynników biologicznych i fizycznych na organizmy żywe, a dokładniej na środowisko i zdrowie zwierząt i ludzi. Określają oni dawki narażenia na substancje powodujące toksyczne działanie w środowiskach, ludziach i organizmach żywych, a także prowadzą eksperymenty na zwierzętach i w hodowlach komórkowych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Chemia analityczna

  Przyrządy i metody stosowane do rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego substancji – składników chemicznych naturalnych i sztucznych materiałów i roztworów.

 • Toksykologia

  Negatywny wpływ chemikaliów na organizmy żywe, ich dawkowanie i scenariusze narażenia.

 • Techniki laboratoryjne

  Techniki stosowane w różnych obszarach nauk przyrodniczych w celu uzyskania danych doświadczalnych, takich jak analiza grawimetryczna, chromatografia gazowa, metody elektroniczne lub termiczne.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

Umiejętności

 • Przeprowadzać badania toksykologiczne

  Wykonywanie badań w celu wykrycia trucizn lub niewłaściwego użycia środków odurzających oraz pomoc w monitorowaniu leczenia za pomocą odczynników chemicznych, enzymów, radioizotopów oraz przeciwciał w celu wykrycia anormalnych stężeń substancji chemicznej w organizmie.

 • Gromadzić dane doświadczalne

  Gromadzić dane wynikające ze stosowania metod naukowych, takich jak metody badawcze, projekt eksperymentalny oraz pomiary.

 • Kalibrować sprzęt laboratoryjny

  Kalibrować sprzęt laboratoryjny poprzez porównanie pomiarów: jednego o znanej wielkości lub prawidłowości wykonanego z użyciem wiarygodnego urządzenia oraz drugiego wykonanego za pomocą innego urządzenia laboratoryjnego. Dokonywać pomiarów w jak najbardziej podobny sposób.

 • Korzystać z urządzeń do analizy chemicznej

  Używać sprzętu laboratoryjnego, takiego jak urządzenia do spektrofotometrii absorpcyjnej atomowej, mierniki pH i przewodności oraz komora solna.

 • Mieszać substancje chemiczne

  Bezpiecznie mieszać substancje chemiczne zgodnie z recepturą, stosując odpowiednie dawki.

 • Stosować procedury bezpieczeństwa w laboratorium

  Upewniać się, że sprzęt laboratoryjny jest używany w bezpieczny sposób, a postępowanie z próbkami jest prawidłowe. Pracować nad zapewnianiem wiarygodności wyników uzyskanych w badaniach.

 • Konserwować wyposażenie laboratorium

  Czyścić naczynia laboratoryjne i pozostały sprzęt po użyciu, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub korozji, zapewniając jego prawidłowe działanie.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Posługiwać się bezpiecznie substancjami chemicznymi

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu składowania, używania i unieszkodliwiania produktów chemicznych.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Przeprowadzać eksperymenty chemiczne

  Przeprowadzać eksperymenty chemiczne w celu testowania różnych produktów i substancji i wyciągania wniosków dotyczących wykonalności i odtwarzalności produktów.

 • Wykonywać badania laboratoryjne

  Przeprowadzać testy w laboratorium, aby uzyskać wiarygodne i precyzyjne dane wspierające badania naukowe i testy produktów.

Source: Sisyphus ODB