Zawód trener biznesu

Trenerzy biznesu udzielają wskazówek pracownikom przedsiębiorstwa lub innej instytucji w celu poprawy ich efektywności osobistej, zwiększenia zadowolenia z pracy i uzyskania pozytywnego wpływu na rozwój ich kariery zawodowej w otoczeniu biznesowym. W tym celu pomagają im samodzielnie pokonać trudności. Trenerzy biznesu mają na celu realizację konkretnych zadań lub osiągnięcie konkretnych celów, w przeciwieństwie do ogólnego rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Opracowywać styl szkolenia

  Opracowywać styl szkolenia osób lub grup, który sprawi, że uczestnicy odprężą się i będą w stanie zdobywać niezbędne umiejętności i kompetencje w sposób pozytywny i produktywny.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Wykonywać pracę w zorganizowany sposób

  Koncentrować się na danym projekcie w każdej chwili. Organizować, zarządzać czasem, planować, ustalać harmonogram i dotrzymywać terminów.

 • Oceniać postępy klientów

  Śledzić osiągnięcia klientów, informując o ich postępach. Monitorować, czy cele zostały osiągnięte, a bariery lub niepowodzenia przezwyciężone. Jeśli nie, skonsultować się z klientami w sprawie ich problemów i zaproponować nowe podejście.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Organizować projekty służące zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych

  Uzupełnianie braków edukacyjnych poprzez organizację projektów i działań, które pomagają ludziom rozwijać się na płaszczyźnie akademickiej, społecznej lub emocjonalnej.

 • Przemawiać publicznie

  Zwracać się do grupy słuchaczy w uporządkowany, celowy sposób, aby informować ich, wywierać na nich wpływ lub przekonywać.

 • Doradzać w zakresie poprawy efektywności

  Analizować informacje i szczegóły dotyczące procesów i produktów, aby doradzić w sprawie możliwych ulepszeń wydajności, które mogłyby zostać wdrożone i oznaczałyby lepsze wykorzystanie zasobów.

 • Poddawać pracowników coachingowi

  Utrzymywać i poprawiać wydajność pracowników, szkoląc osoby lub grupy, w jaki sposób zoptymalizować określone metody, umiejętności lub zdolności, stosując dostosowane style i metody coachingu. Uczyć nowo zatrudnionych pracowników i pomagać w nauce nowych systemów biznesowych.

Source: Sisyphus ODB