Zawód trener wystąpień publicznych

Trenerzy wystąpień publicznych często prywatnie, przekazują klientom teorię i techniki na temat tego, w jaki sposób poprawić swoje umiejętności dotyczące wystąpień publicznych. Określają oni mocne i słabe strony każdego klienta oraz dostosowują swoje instrukcje do ich szczególnych potrzeb, co może obejmować poprawę sposobu mówienia, artykulacji, zdolności do prezentacji i mowy ciała klienta. W zależności od sytuacji klienta (praca w przedsiębiorstwie, szkolnictwie czy inne), trenerzy wystąpień publicznych zachęcają klientów lub studentów do technik przekonujących argumentów, mowy retorycznej i debaty.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki oddychania

  Różne techniki kontrolowania głosu, ciała i nerwów przez oddychanie.

 • Techniki wymowy

  Techniki wymawiania słów we właściwy i zrozumiały sposób.

 • Retoryka

  Sztuka dyskursu, która ma na celu poprawę zdolności autorów i mówców do informowania, przekonywania lub motywowania ich odbiorców.

 • Techniki mowy

  Historia i właściwości technik oddychania, głosu i mowy.

Umiejętności

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Dostosowywać metody nauczania do grupy docelowej

  Instruować uczniów w najbardziej odpowiedni sposób w danym kontekście nauczania lub grupie wiekowej, np. odróżniając formalny i nieformalny kontekst nauczania oraz uczenie rówieśników od uczenia dzieci.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Nauczać podstaw retoryki

  Instruować klientów lub studentów w zakresie teorii i praktyki przemawiania przed publicznością w zniewalający sposób. Zapewniać coaching w tematach wystąpień publicznych, takich jak dykcja, techniki oddychania, analiza przestrzeni oraz badania i przygotowanie mowy.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Zachęcać uczniów do doceniania własnych osiągnięć

  Zachęcać uczniów do docenienia własnych osiągnięć i działań na rzecz zwiększenia zaufania i rozwoju edukacyjnego.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Wykazywać się zrozumieniem dla sytuacji uczniów

  Brać pod uwagę osobistą sytuację uczniów podczas nauczania, okazywać empatię i szacunek.

Source: Sisyphus ODB