Zawód twórca gier komputerowych

Twórcy gier komputerowych tworzą program i dokumentację gier komputerowych oraz przeprowadzają wdrożenie. Wdrażają normy techniczne w zakresie rozgrywki, grafiki, dźwięku i funkcjonalności.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Narzędzia ICT do debugowania

  Narzędzia ICT wykorzystywane do testowania i debugowania programów i kodu oprogramowania, takie jak GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind i WinDbg.

 • Gatunki gier cyfrowych

  Klasyfikacja gier wideo w oparciu o ich interakcje z nośnikami gier, takimi jak gry symulacyjne, gry strategiczne, gry przygodowe i gry w galerii.

 • Teksturowanie 3D

  Proces nanoszenia rodzaju powierzchni na obraz 3D.

 • Programowanie komputerowe

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania (np. programowanie ukierunkowane na cel, programowanie funkcjonalne) oraz języków programowania.

 • Narzędzia zarządzania konfiguracją oprogramowania

  Oprogramowanie do przeprowadzania identyfikacji konfiguracji, kontroli, rozliczania i audytu stanu, takie jak CVS, ClearCase, Subversion, GIT i TortoiseSVN, które wykonuje zadania zarządzania.

 • Oświetlenie w 3D

  Rozwiązania lub efekty cyfrowe, które symulują światło w środowisku 3D.

 • Zintegrowane środowisko programistyczne

  Zestaw narzędzi do opracowywania oprogramowania, takie jak kompilator, program uruchomieniowy, edytor kodu oraz główne elementy kodu w postaci pakietu stanowiącego zunifikowany interfejs użytkownika, na przykład Visual Studio lub Eclipse.

Umiejętności

 • Analizować specyfikacje oprogramowania

  Oceniać specyfikację produktu lub systemu oprogramowania opracowywanego poprzez określenie wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, ograniczeń i możliwych zestawów przypadków użycia, które ilustrują interakcje między oprogramowaniem a jego użytkownikami.

 • Interpretować teksty techniczne

  Czytać i rozumieć teksty techniczne informujące o sposobie wykonywania zadań, zazwyczaj z podziałem na etapy.

 • Stosować techniki obrazowania 3D

  Wdrażać różne techniki, takie jak rzeźbienie cyfrowe, modelowanie krzywej i skanowanie 3D w celu tworzenia, edytowania, konserwacji i wykorzystania obrazów 3D: chmur punktowych, grafiki wektorowej 3D i kształtów powierzchni 3D.

 • Korzystać z komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

  Korzystać z oprogramowania (CASE) w celu wspierania procesu rozwoju cyklu życiowego, projektowanie i wdrażanie oprogramowania i aplikacji wysokiej jakości, które można łatwo konserwować.

 • Debugować oprogramowanie

  Naprawiać kod komputerowy, analizując wyniki badania, lokalizując usterki powodujące wprowadzanie niepoprawnego lub niechcianego wyniku w oprogramowaniu oraz usuwać te usterki.

 • Wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

  Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

 • Opracowywać prototyp oprogramowania

  Opracowywać pierwszą niekompletną lub wstępną wersję oprogramowania komputerowego w celu symulacji pewnych określonych aspektów produktu końcowego.

 • Renderować obrazy 3D

  Stosowanie specjalistycznych narzędzi w celu przekształcenia modeli 3D druków w obrazy 2D o realistycznych efektach 3D lub wykorzystania fotograficznego na komputerze.

 • Używać wzorców projektowych

  Wykorzystywać rozwiązania wielokrotnego użytku, sformalizowane najlepsze praktyki, aby rozwiązywać typowe zadania związane z programowaniem ICT w rozwoju i projektowaniu oprogramowania.

 • Używać bibliotek oprogramowania

  Wykorzystywać zbiory kodów i pakietów oprogramowania, które przechwytują często używane procedury, aby pomóc programistom uprościć ich pracę.

Source: Sisyphus ODB