Zawód twórca masek

Twórcy masek tworzą, dostosowują i utrzymują maski do występów na żywo. Pracują na podstawie szkiców, obrazów i wizji artystycznej w połączeniu ze znajomością ludzkiego ciała, żeby zapewnić użytkownikowi maksymalny zakres ruchu. Pracują w ścisłej współpracy z projektantami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Pracować w sposób pozwalający zapewnić własne bezpieczeństwo

  Stosować zasady bezpieczeństwa zgodnie ze szkoleniem i instrukcjami oraz na podstawie solidnej wiedzy na temat środków zapobiegawczych i zagrożeń dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Przekładać koncepcje artystyczne na wzory techniczne

  Współpracować z zespołem artystycznym w celu ułatwienia przejścia od wizji kreatywnej i jej koncepcji artystycznych do projektu technicznego.

 • Przygotowywać własne stanowisko pracy

  Poprawiać ustawienia lub położenie swoich instrumentów roboczych i dostosowywać je przed rozpoczęciem pracy.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Posługiwać się bezpiecznie substancjami chemicznymi

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu składowania, używania i unieszkodliwiania produktów chemicznych.

 • Dbać o przestrzeń warsztatową

  Zachowanie przestrzeni roboczej warsztatu w porządku i w czystości.

 • Dbać o elementy wyposażenia teatru

  Sprawdzać, konserwować i naprawiać narzędzia i maszyny używane na scenie, takie jak sprzęt oświetleniowy, zestawy sceniczne lub maszyny do zmiany scenerii.

 • śledzić aktualne trendy

  Monitorować i śledzić nowe trendy i zmian w poszczególnych sektorach.

 • Zarządzać osobistym rozwojem zawodowym

  Ponoszenie odpowiedzialności za uczenie się przez całe życie i ustawiczne doskonalenie zawodowe. Angażowanie się w uczenie w celu wspierania i aktualizowania kompetencji zawodowych. Określenie priorytetowych obszarów rozwoju zawodowego w oparciu o własne praktyki i kontakty z partnerami i zainteresowanymi stronami.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Posługiwać się bezpiecznie maszynami

  Sprawdzać i bezpiecznie obsługiwać maszyny i sprzęt wymagany do pracy zgodnie z podręcznikami i instrukcjami.

 • Rozumieć koncepcje artystyczne

  Interpretować wyjaśnienie artysty lub demonstrację ich koncepcji artystycznej, inspiracje i procesy oraz dążyć do podzielenia się ich wizją.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Dostosowywać się do kreatywnych oczekiwań artystów

  Pracować z artystami, dążąc do zrozumienia wizji twórcy i przystosowania się do niej. W pełni korzystać z własnych talentów i umiejętności w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów.

Source: Sisyphus ODB