Zawód twórca projekcji wideo

Twórcy projekcji wideo opracowują koncepcję projektu wyświetlanego obrazu pod kątem wyników i nadzorują jego wykonanie. Ich praca opiera się na badaniach i wizjach artystycznych. Na ich kształt wpływają inne formy oraz musi on być zgodny z tymi wzorami i ogólną wizją artystyczną. W związku z tym projektanci ściśle współpracują z kierownikami artystycznymi, operatorami i zespołem artystycznym. Twórcy projekcji wideo przygotowują fragmenty mediów, które mogą być wykorzystywane w pracy, co może obejmować zapis, składanie, operowanie i edytowanie. Podczas prób i występów szkolą instruują operatorów w celu uzyskania optymalnego timingu i manipulacji. Twórcy projekcji wideo opracowują plany, mapy, listy ze wskazówkami oraz inne dokumenty, aby wspierać operatorów i ekipę produkcyjną. Twórcy projekcji wideo czasami pracują również jako samodzielni artyści, tworząc materiał filmowy poza kontekstem wykonania.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Komunikować się w trakcie występu

  Utrzymywać sprawną komunikację podczas występów na żywo, przewidywać wszelkie możliwe usterki.

 • Sprawdzać wykonalność

  Interpretować plan artystyczny i sprawdzać, czy opisany projekt może zostać wykonany.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Opracowywać koncepcje projektowe

  Wyszukiwanie informacji dotyczących badań w celu opracowania nowych pomysłów i koncepcji dotyczących projektowania konkretnej produkcji. Odczytywanie scenariuszy i zasięganie opinii dyrektorów i innych pracowników zajmujących się produkcją w celu opracowania koncepcji projektowych i planowania produkcji.

 • Dbać o jakość artystyczną występu

  Obserwować, przewidywać i reagować na ewentualne problemy techniczne, zapewniać optymalną jakość przedstawienia artystycznego.

 • Analizować scenografię

  Analizować wybór i rozkład elementów materialnych na scenie.

 • Przedstawiać propozycje udoskonaleń produkcji artystycznej

  Ocena dotychczasowych działań artystycznych z myślą o udoskonaleniu przyszłych projektów.

 • Dostosowywać się do kreatywnych oczekiwań artystów

  Pracować z artystami, dążąc do zrozumienia wizji twórcy i przystosowania się do niej. W pełni korzystać z własnych talentów i umiejętności w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów.

 • Analizować koncepcję artystyczną w oparciu o działania sceniczne

  Analiza koncepcji artystycznej, formy i struktury występu na żywo na podstawie obserwacji podczas prób oraz improwizacji. Stworzenie zorganizowanej podstawy dla procesu projektowania konkretnej produkcji.

 • Posługiwać się sprzętem do komunikowania

  Konfigurować, testować i obsługiwać różne rodzaje sprzętu komunikacyjnego, takiego jak sprzęt transmisyjny, sprzęt sieci cyfrowej lub sprzęt telekomunikacyjny.

 • Instruować pracowników w kwestiach związanych z realizacją przedstawienia

  Udzielić wszystkim członkom zespołu instrukcji, w jaki sposób powinni realizować występ.

 • Przeprowadzać kontrolę jakości projektu w trakcie jego realizacji

  Kontrolować i zapewniać jakość wyników projektu w trakcie jego realizacji.

 • Analizować nowe koncepcje

  Zbierać informacje w celu opracowania nowych pomysłów i koncepcji dotyczących projektu do konkretnej produkcji.

 • Monitorować zmiany na rynku technologii na potrzeby projektów

  Identyfikować i badać najnowsze osiągnięcia technologii i materiały stosowane w branży występów na żywo, aby stworzyć aktualne zaplecze techniczne dla osobistych prac projektowych.

 • Analizować scenariusz

  Rozbić scenariusz na części, analizując jego dramaturgię, formę, tematy i strukturę. W razie konieczności przeprowadzić odpowiednie badania.

 • Przedstawiać szczegółowe propozycje projektowe

  Przygotowywać i przedstawiać szczegółowe propozycje projektowe dotyczące konkretnej produkcji różnym osobom, w tym na stanowiskach technicznych, artystycznych i kierowniczych.

 • Analizować partytury

  Analizować partytury, formy, tematy i strukturę utworu muzycznego.

 • Opracowywać koncepcje projektowe w ramach współpracy

  Opracowywać i dzielić się koncepcjami projektowymi z zespołem artystycznym. Konceptualizować nowe pomysły niezależnie i wraz z innymi. Przedstawiać pomysły, zapoznawać się z informacjami zwrotnymi i uwzględniać je. Upewniać się, że projekt wpisuje się w prace innych projektantów.

 • Konfigurować projektor

  Ustawić ostrość i dostroić projektor.

 • Monitorować tendencje socjologiczne

  Identyfikować i badać trendy i ruchy socjologiczne w społeczeństwie.

 • Dostosowywać projekt w trakcie prób

  Aktualizacja projektu na podstawie obserwacji obrazu scenicznego podczas prób, zwłaszcza gdy integrowane są różne projekty i działanie.

 • Dostosowywać istniejące projekty do zmienionych okoliczności

  Dostosowywać istniejące projekty do zmienionych okoliczności i zapewniać, aby w końcowym efekcie była odzwierciedlona jakość artystyczna pierwotnego projektu.

 • Zarządzać serwerem multimediów

  Uruchamianie serwera multimediów i zarządzanie nim.

 • Posługiwać się bezpiecznie przenośnymi układami elektrycznymi pod nadzorem

  Stosować niezbędne środki ostrożności, zapewniając tymczasową dystrybucję energii elektrycznej pod nadzorem w związku z występem i funkcjonowaniem placówki artystycznej.

 • Korzystać z dokumentacji technicznej

  Rozumieć i korzystać z dokumentacji technicznej w ogólnym procesie technicznym.

 • Oceniać zapotrzebowanie na energię

  Przygotowywać i zarządzać dostawami energii elektrycznej dla różnych obszarów.

 • Edytować ruchome obrazy cyfrowe

  Korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania do edytowania obrazów wideo do wykorzystania w produkcji artystycznej.

Source: Sisyphus ODB