Zawód twórca przemówień

Twórcy przemówień badają i piszą przemówienia na różne tematy. Muszą pozyskać i utrzymać zainteresowanie publiczności. Twórcy przemówień tworzą prezentacje o tonie konwersacyjnym, żeby tekst wyglądał na spontaniczny. Piszą w sposób zrozumiały, żeby publiczność odczytała główną wiadomość.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Gramatyka

  Zbiór reguł strukturalnych rządzących składaniem zdań, wyrażeń i słów w dowolnym języku naturalnym.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Techniki pisania

  Różne techniki pisania historii, na przykład opisowe, perswazyjne, pierwszoosobowe i inne techniki.

 • Pisownia

  Zasady dotyczące pisowni słów.

Umiejętności

 • Stosować zasady pisowni i gramatyki

  Stosować zasady pisowni i gramatyki oraz zapewniać spójność w całym tekście.

 • Przeprowadzać badania wstępne poświęcone tematyce tekstu

  Przeprowadzić gruntowne badania wstępne poświęcone tematyce tekstu; analiza dostępnych informacji, a także wizyty terenowe i wywiady.

 • Przygotowywać przemówienia

  Pisać przemówienia na wiele tematów, aby przyciągnąć uwagę i zainteresowanie odbiorców.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Pisać w swobodnym stylu

  Pisać w taki sposób, aby po odczytaniu tekst sprawiał wrażenie spontanicznego, wcześniej niezapisanego. Wyjaśniać pojęcia i koncepcje w jasny i prosty sposób.

 • Stosować określone techniki pisarskie

  Stosować techniki pisarskie w zależności od rodzaju mediów, gatunku literackiego i fabuły.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

 • Analizować źródła informacji

  Konsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.

Source: Sisyphus ODB