Zawód twórca układów animacji

Twórcy układów animacji pracują wspólnie z kamerzystą i reżyserem, aby koordynować i tworzyć optymalne ujęcia 3D. Przekładają scenorysy 2D animowane ujęcia 3D i są odpowiedzialni za kąty kamery, ramy i oświetlenie scen animowanych. Twórcy układów animacji decydują o tym, które ujęcie ma miejsce w której scenie animowanej.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy multimedialne

  Metody, procedury i techniki eksploatacji systemów multimedialnych, zwykle w połączeniu z oprogramowaniem i sprzętem, obejmujące różne rodzaje nośników, takie jak materiały wideo i audio.

 • Specyfikacje oprogramowania teleinformatycznego

  Charakterystyka, zastosowania i wykorzystanie oraz zasady funkcjonowania różnych rodzajów oprogramowania, takich jak programy komputerowe i oprogramowanie użytkowe.

 • Projektowanie graficzne

  Techniki tworzenia wizualnych przedstawień i komunikatów.

 • Oświetlenie w 3D

  Rozwiązania lub efekty cyfrowe, które symulują światło w środowisku 3D.

 • Grafika animacyjna

  Techniki i oprogramowanie służące do tworzenia iluzji ruchu, takie jak: keyframing, Adobe After Effects i Nuke.

Umiejętności

 • Realizować projekty w ramach przewidzianego budżetu

  Dbać o przestrzeganie budżetu. Dostosowywać prace i materiały do budżetu.

 • Przestrzegać harmonogramu prac

  Zarządzać sekwencją działań w celu przekazania zakończonych prac w uzgodnionych terminach i zgodnie z harmonogramem prac.

 • Zapewniać jakość wizualną scenografii

  Kontrolować i zmieniać scenerię oraz kostiumy celem zapewnienia optymalnej pod względem czasu, budżetu i siły roboczej jakości wizualnej.

 • Analizować publikacje medialne

  Analizować różne źródła medialne, np.: transmisje, media drukowane i media internetowe, w celu gromadzenia inspiracji do opracowywania koncepcji kreatywnych.

 • Dostosowywać dzieło do różnych środków przekazu

  Dostosowywać dzieło do różnych rodzajów mediów, takich jak telewizja, filmy, reklamy i inne. Dostosowywać dzieło do rodzaju mediów, skali produkcji, budżetu, gatunków w ramach rodzaju mediów i innych.

 • Postępować zgodnie z wytycznymi

  Interpretować i zachowywać zgodność z wymogami i oczekiwaniami, omówionymi i uzgodnionymi z klientami.

 • Instalować elementy animacji

  Testować i ustawiać postacie, podpory lub elementy scenografii, tak aby zapewnić ich właściwy wygląd przy wszystkich wymaganych pozycjach i kątach kamery.

 • Analizować związki między bohaterami

  Analizowanie bohaterów scenariuszy i ich wzajemnych zależności.

 • Konsultować się z kierownikiem ds. produkcji

  Konsultować się z kierownikiem, producentem i klientami na różnych etapach procesu produkcji i po produkcji.

 • Analizować scenariusz

  Rozbić scenariusz na części, analizując jego dramaturgię, formę, tematy i strukturę. W razie konieczności przeprowadzić odpowiednie badania.

 • Obsługiwać oprogramowanie do tworzenia grafiki komputerowej 3D

  Używać graficznych narzędzi ICT, takich jak Autodesk Maya, Blender, które umożliwiają edytowanie cyfrowe, modelowanie, rendering i skład graficzny. Narzędzia te opierają się na matematycznej reprezentacji przedmiotów trójwymiarowych.

 • Edytować ruchome obrazy cyfrowe

  Korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania do edytowania obrazów wideo do wykorzystania w produkcji artystycznej.

Source: Sisyphus ODB