Zawód Uniwersytecki pracownik naukowy

Uniwersytecki pracownik naukowy
Credits: Shutterstock.com

Uniwersytecki pracownik naukowy wykonuje zadania związane z dydaktyką oraz badaniami naukowymi oraz rozpowszechnia wyniki badań.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania uniwersytecki pracownik naukowy

 • Planuje i przygotowuje ćwiczenia i kursy współpracując w tym zakresie z pozostałymi pracownikami.
 • Przygotowuje i prowadzi wykłady.
 • Ocenia wiedzę, pracę i projekty badawcze studentów.
 • Czyta, recenzuje i opiniuje artykuły i książki.
 • Uczestniczy w konferencjach poprzez np. wygłaszanie wykładów, przedstawianie prezentacji, prowadzenie sesji.
 • Inicjuje projekty badawcze i zbiera fundusze.
 • Przeprowadza badania naukowe w swojej dziedzinie - indywidualnie lub jako uczestnik grup projektowych.
 • Kieruje projektami naukowymi realizowanymi przez studentów.
 • Publikuje wyniki badań w czasopismach naukowych lub w książkach.
 • Uczestniczy w pracach związanych z rozwojem polityki katedry/instytutu lub organizowaniem zadań grupy projektowej
 • Występuje w roli eksperta/konsultanta doradzając instytucjom zewnętrznym, np. rządowym.

Powiązane zawody badania naukowe

 • Demograf
 • Matematyk
 • Specjalista ds. badania rynku
 • Statystyk
 • Technik-statystyk
 • Uniwersytecki pracownik naukowy, kierunki prawnicze, menedżerskie, administracyjne
 • Uniwersytecki pracownik naukowy, sprawności językowe, historia
 • Uniwersytecki pracownik, dziennikarstwo, media i komunikacji
 • Uniwersytecki pracownik, goscinnośc i gastronomia
 • Uniwersytecki pracownik, kierunki ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne
 • Uniwersytecki pracownik, kierunki rolnicze
 • Uniwersytecki pracownik, kierunki techniczne
 • Uniwersytecki pracownik, matematyka, nauki ścisłe, informatyka
 • Uniwersytecki pracownik, nauka i opieka społeczna
 • Uniwersytecki pracownik, nauki przyrodnicze, biologia, medycyna, pielęgniarstwo
 • Uniwersytecki pracownik, pozostałe kierunki
 • Uniwersytecki pracownik, psychologia, pedagogia
 • Uniwersytecki pracownik, zdrowia

Source: Sisyphus ODB