Zawód Urzędnik ds. finansów

Urzędnik ds. finansów
Credits: Shutterstock.com

Urzędnik ds. finansów oblicza, klasyfikuje i zapisuje dane liczbowe by zapewnić kompletność danych finansowych. Ponadto wykonuje obowiązki obejmujące rutynowe kalkulacje, zapisy księgowe oraz weryfikację danych w celu uzyskania podstawowych danych finansowych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania urzędnik ds. finansów

 • Sprawdza liczby, zapisy księgowe oraz inne dokumenty pod kątem ich poprawności, zgodności matematycznej i zastosowania odpowiednich kodów.
 • Wykorzystuje komputery zawierające odpowiednie oprogramowanie finansowe do zapisywania, przechowywania i analizowania informacji.
 • Wprowadza dane dotyczące debetów, kredytów i sum na koncie do baz danych i formularzy komputerowych używając w tym celu specjalistycznego oprogramowania finansowego.
 • Klasyfikuje, zapisuje i sumuje dane liczbowe i finansowe by zachować, gromadzić i przechowywać materiały finansowe w protokołach, rejestrach i w komputerze.
 • Zgodne z ustalonymi procedurami oblicza, przygotowuje i wydaje rachunki, faktury, informacje o stanie konta, oraz inne dane finansowe.
 • Opracowuje raporty i tabele statystyczne, finansowe, księgowe i oraz używane dla celów audytu a odnoszące się do takich kwestii jak wydatki, przepływy pieniężne, zyski i straty.
 • Koduje dokumenty zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Korzysta z komputerowo przygotowanych informacji finansowych po to by odpowiadać na pytania dotyczące ogólnych i specyficznych kont.

Powiązane zawody finanse, ekonomia

 • Analityk budżetowy
 • Analityk finansowy
 • Doradca finansowy
 • Ekonometra
 • Ekonomista
 • Inny młodszy specjalista finansowy lub handlowy
 • Oferent pożyczek gotówkowych
 • Osobisty doradca finansowy
 • Pośrednik inwestycji na rynku pieniężnym
 • Poborca należności, windykator
 • Pracownik kantoru wymiany walut
 • Specjalista ds. pożyczek

Source: Sisyphus ODB