Zawód urzędnik ds. kontroli przestrzegania praw człowieka

Urzędnicy ds. kontroli przestrzegania praw człowieka badają i rozpatrują przypadki naruszania praw człowieka oraz opracowują plany mające na celu ograniczenie naruszeń i zapewnienie zgodności z prawodawstwem w zakresie praw człowieka. Analizują skargi, badając informacje i rozmawiając z ofiarami i sprawcami, oraz kontaktują się z organizacjami zaangażowanymi w działania na rzecz praw człowieka.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Sprawiedliwość społeczna

  Rozwój i zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej oraz sposób, w jaki należy je stosować w poszczególnych przypadkach.

 • Międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka

  Aspekt prawa międzynarodowego, który dotyczy propagowania i ochrony praw człowieka, odnośnych traktatów i umów między narodami, wiążących skutków prawnych oraz wkładu w rozwój i wdrażanie praw człowieka.

Umiejętności

 • Przeprowadzać wywiad w celu uzyskania informacji

  Korzystać z profesjonalnych metod i technik prowadzenia badań i wywiadów, aby zbierać odpowiednie dane, fakty lub informacje, aby uzyskiwać nowe spostrzeżenia i w pełni zrozumieć przesłanie rozmówcy.

 • Nawiązywać relacje sprzyjające współpracy

  Nawiązywać relacje między organizacjami lub osobami, które mogą odnieść korzyści z komunikowania się ze sobą, aby ułatwić trwałe pozytywne relacje współpracy między obiema stronami.

 • Wspierać ofiary naruszeń praw człowieka

  Wspierać osoby lub grupy, które były ofiarami nadużyć, dyskryminacji, przemocy lub innych czynów naruszających umowy i przepisy dotyczące praw człowieka, w celu ich ochrony i udzielenia niezbędnej pomocy.

 • Doradzać w kwestii decyzji prawnych

  Doradzanie sędziom lub innym urzędnikom na stanowiskach wymagających podejmowania decyzji prawnych w zakresie podejmowania decyzji, które będą właściwe, zgodne z prawem i względami moralnymi lub najkorzystniejsze dla klienta doradcy, w konkretnym przypadku.

 • Promować wdrażanie praw człowieka

  Promować wdrażanie programów, które przewidują wiążące lub niewiążące porozumienia dotyczące praw człowieka w celu dalszego usprawniania działań na rzecz ograniczenia dyskryminacji, przemocy, niesprawiedliwego więzienia lub innych naruszeń praw człowieka. Celem jest także zwiększenie wysiłków na rzecz wspierania tolerancji i pokoju oraz lepszego traktowania spraw dotyczących praw człowieka.

 • Posługiwać się różnymi językami w mowie

  Opanowywać języki obce, aby móc komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.

 • Ułatwiać wypracowywanie oficjalnych porozumień

  Ułatwiać wypracowywanie oficjalnych porozumień między dwiema stronami sporu, zapewniając, aby obie strony zgodziły się na przyjęte rozwiązanie, oraz sporządzając niezbędne dokumenty i dokładając starań, aby obie strony je podpisały.

 • Badać przypadki naruszania praw człowieka

  Badać przypadki, w których mogło dojść do naruszenia przepisów dotyczących praw człowieka, aby zidentyfikować problemy i ustalić odpowiedni sposób postępowania.

 • Promować świadomość społeczną

  Promować znajomość dynamiki stosunków społecznych między osobami fizycznymi, grupami i społecznościami. Propagować znaczenie praw człowieka i pozytywnych interakcji społecznych oraz włączenie świadomości społecznej do edukacji.

Source: Sisyphus ODB