Zawód Urzędnik ds. listy płac

Urzędnik ds. listy płac
Credits: Shutterstock.com

Pracownicy ds. listy płac opracowują i uaktualniają dane pracowników dotyczące wynagrodzeń, kalkulują poziom wynagrodzenia i przygotowują wypłaty.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania urzędnik ds. listy płac

 • Opracowuje informacje dotyczące czasu pracy pracowników, produkcji i lista płac korzystając z wypełnionych arkuszy czasu pracy i innych dokumentów.
 • Sprawdza, oblicza i uaktualnia informacje niezbędne do sporządzenia listy płac, takie jak: lista obecno ści, przepracowane planowo godziny, nadgodziny, praca zmianowa, dodatki do płacy, podwyżki, itp.
 • Uaktualnia informacje dotyczące ewidencji pracowników, związane np. z zatrudnieniem nowego pracownika, formą zatrudnienia, zwolnieniem.
 • Oblicza i podaje do wiadomo ści wynagrodzenie pracowników wraz z dodatkami i potrąceniami.
 • Oblicza wynagrodzenie za czas nieprzepracowany (urlop wypoczynkowy, zdrowotny, macierzyński itp.).
 • Opracowuje i wydaje wynagrodzenie i wyciągi z listy płac według harmonogramu wypłat i opracowuje zestawienia.
 • Dokonuje wpłat do instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS).
 • Przegląda listy płac w celu wykrycia nieprawidłowo ści i błędów.
 • Wprowadza poprawki do listy płac wynikające z wcze śniej wykrytych błędów lub zmian i podwyżek.
 • Dostarcza informacji i odpowiednie dokumenty oraz za świadczenia dotyczące wynagrodzeń, dodatków i potrąceń pracownikom lub pracodawcy.
 • Uaktualnia informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym i innym dotyczącym kalkulacji wynagrodzeń.

Powiązane zawody urzędnik

 • Bezpośredni przełożony pracowników biurowych
 • Fakturysta
 • Fakturzysta
 • Inny pracownik biurowy
 • Kierownik działu administracji
 • Młodszy księgowy
 • Młodszy urzędnik działu kadr
 • Organizator zamówień
 • Pracownik biurowy
 • Pracownik domu maklerskiego
 • Pracownik ds. kodowania danych
 • Pracownik ds. wprowadzania danych
 • Prokurent
 • Sekretarka
 • Specjalista ds. hipotek
 • Specjalista ds. kredytów
 • Urzędnik ds. frachtu
 • Urzędnik ds. magazynowania i transportu
 • Urzędnik ds. marketingu
 • Urzędnik ds. obsługi nowych kont
 • Urzędnik ds. planowania produkcji
 • Urzędnik ds. ubezpieczeń
 • Urzędnik ds. ważenia towarów
 • Urzędnik ds. zamówień
 • Urzędnik magazynowy
 • Urzędnik pomocniczy ds. wypełniania formularzy
 • Urzędnik sprzedaży
 • Urzędnik-statystyk

Source: Sisyphus ODB