Zawód Urzędnik ds. transportu

Urzędnik ds. transportu
Credits: Shutterstock.com

Pracownik ds. transportu organizuje wysyłkę, obsługę, przechowywanie i transport dóbr i wykonuje usługi logistyczne. Określa odpowiednie drogi i środki transportu, tworzy terminarze i zajmuje się formalnościami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania urzędnik ds. transportu

 • Konsultuje z klientami kwestie związane z usługami, taryfami, warunkami transportu, sposobem pakowania przewożonych dóbr oraz załadunkiem do kontenerów.
 • Kalkuluje koszty i przedstawia oferty dotyczące przechowywania, ubezpieczenia itp..
 • Określa i planuje najbardziej odpowiednie trasy i środki transportu biorąc pod uwagę naturę przewożonych dóbr, koszty, czas transportu i bezpieczeństwo.
 • Wykonuje zlecenia np. dotyczące rozmieszczenia towarów; organizuje i monitoruje transport oraz przechowywanie, monitoruje przebieg wysyłki przez wszystkie jej etapy.
 • Tworzy programy działań zgodne z priorytetami i harmonogramem załadunków, dla celów raportowych i księgowych przygotowuje zapisy dotyczące np. wagi, opłat, uszkodzeń i zagubień przewożonych towarów.
 • Kontaktuje się z przedstawicielami firmy transportowej i przygotowuje dla nich instrukcje dotyczące wysyłki i dostarczenia dóbr zgodnie z życzeniem klienta.
 • Przygotowuje, wydaje i sprawdza dokumenty dotyczące transportu w celu zapewnienia ich zgodności z wymaganiami klienta, ubezpieczyciela, wymogami dotyczącymi sposobu pakowania, regulacjami krajów do których trafiają dobra oraz dla celów podatkowych.
 • Bierze udział w zawarciu umowy ubezpieczeniowej przez klienta i wspiera klientów w razie powstania roszczeń z tytułu ubezpieczenia (np. zniszczenie towarów, zagubienie itp.)
 • Sprawdza ładunek i porównuje jego zawartość z zapisami takimi jak rachunki, listy i zlecenia, w celu określenia czy stan faktyczny jest zgodny z dokumentami.
 • Organizuje odpowiednie pakowanie, transport lub przechowywanie dobór w miejscu ich przeznaczenia.
 • Wykonuje prace administracyjne.

Powiązane zawody usługi pomocnicze (wewnętrznych)

 • Autor tekstów technicznych
 • Działalność rachunkowo-księgowa
 • Geodeta
 • Ilustrator techniczny
 • Kartograf
 • Kierownik działu finansowego
 • Kierownik działu kadr
 • Kierownik działu marketingu
 • Kierownik działu PR
 • Kierownik działu reklamy
 • Kierownik działu sprzedaży
 • Kierownik działu zakupów
 • Kierownik produkcji lub kierownik operacyjny
 • Kosztorysant
 • Kupiec
 • Marynarz
 • Planista ds. personelu
 • Pracownik administracji oświaty
 • Pracownik dorywczy
 • Pracownik działu PR
 • Pracownik firmy cateringowej
 • Pracownik logistyki
 • Przedstawiciel handlowy
 • Przedstawiciel handlowy, pozostałe produkty
 • Przedstawiciel handlowy, produkty rolne
 • Przedstawiciel handlowy, produkty techniczne
 • Recepcjonysta
 • Specjalista ds. marketingu
 • Specjalista ds. pozyskiwania funfuszy
 • Specjalista ds. zakupu produktów rolnych
 • Specjalista ds. zakupu produktów technicznych
 • Sprzątacz biur, szkół lub innych instytucji
 • Technik wsparcia użytkowników IT
 • Urzędnik ds. logistiki transportu
 • Urzędnik ds. reklamy

Source: Sisyphus ODB