Zawód Urzędnik sortowania lub dystrybucji poczty

Urzędnik sortowania lub dystrybucji poczty
Credits: Shutterstock.com

Pracownicy sortowania lub dystrybucji korespondencji przygotowują i segregują przychodzącą oraz wychodzącą korespondencję .

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania urzędnik sortowania lub dystrybucji poczty

 • Gromadzi wychodzącą pocztę, sprawdza czy przesyłka jest w odpowiednim stanie i okre śla rodzaj nadania.
 • Sprawdza wszystkie elementy i dokumenty niezbędne do nadania listu/przesyłki, w tym adres odbiorcy i nadawcy, a w razie potrzeby obsługuje sprzęt do adresowania.
 • Sprawdza czy dokonano odpowiednich opłat pocztowych, a w razie potrzeby nakleja znaczki ręcznie lub mechanicznie.
 • Segreguje korespondencję wychodzącą według okre ślonych wytycznych i nadaje posegregowaną pocztę na wskazany adres, w okre ślonym terminie.
 • Kontaktuje się z firmami wysyłkowymi lub kurierskimi w celu nadania listu lub przesyłki.
 • Wydaje dowody nadania i odbioru korespondencji.
 • Odbiera, otwiera, sprawdza i oznacza pojemniki z przychodzącą korespondencją.
 • Segreguje, rozdziela i dystrybuuje przychodzącą korespondencję ręcznie lub z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń sortujących lub skanujących.
 • Sprawdza błędnie nadaną i niedostarczoną korespondencję, nanosi poprawki i nadaje ponownie.
 • Sprawdza otrzymaną korespondencję pod kontem uszkodzeń i w razie potrzeby raportuje przełożonemu informacje o uszkodzeniach.
 • Przygotowuje i uaktualnia informacje oraz dokumentacje dotyczącą otrzymanej i nadanej korespondencji.

Powiązane zawody poczta

 • Kontroler pocztowy, operator maszyn pocztowych
 • Listonosz
 • Urzędnik pocztowy ds. obsługi klientów

Source: Sisyphus ODB