Zawód Urzędnik sprzedaży

Urzędnik sprzedaży
Credits: Shutterstock.com

Organizator sprzedaży wykonuje zadania administracyjne i biurowe wspierające sprzedaż.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania urzędnik sprzedaży

 • Kontaktuje ze sobą przedstawicieli handlowych z klientami.
 • Przechowuje i uzupełnia informacje o klientach (bazę klientów) i wizytach przedstawicieli handlowych.
 • Przygotowuje szacunki i materiały informacyjne dla klientów.
 • Przygotowuje oferty, wzory umów i kontraktów.
 • Przyjmuje, obsługuje i monitoruje zamówienia.
 • Przechowuje, sprawdza i uaktualnia dane sprzedażowe.
 • Uzgadnia zmiany i poprawki w płatno ściach/fakturach.
 • Przygotowuje raporty dla kierownictwa, używając w tym celu np. danych sprzedażowych.
 • W razie konieczno ści udziela rad i informacji na temat oferowanych produktów i usług, przyjmuje skargi.
 • Wykonuje podstawowe prace biurowe, np. prowadzi korespondencję, odbiera telefony.

Powiązane zawody urzędnik

 • Bezpośredni przełożony pracowników biurowych
 • Fakturysta
 • Fakturzysta
 • Inny pracownik biurowy
 • Kierownik działu administracji
 • Młodszy księgowy
 • Młodszy urzędnik działu kadr
 • Organizator zamówień
 • Pracownik biurowy
 • Pracownik domu maklerskiego
 • Pracownik ds. kodowania danych
 • Pracownik ds. wprowadzania danych
 • Prokurent
 • Sekretarka
 • Specjalista ds. hipotek
 • Specjalista ds. kredytów
 • Urzędnik ds. frachtu
 • Urzędnik ds. listy płac
 • Urzędnik ds. magazynowania i transportu
 • Urzędnik ds. marketingu
 • Urzędnik ds. obsługi nowych kont
 • Urzędnik ds. planowania produkcji
 • Urzędnik ds. ubezpieczeń
 • Urzędnik ds. ważenia towarów
 • Urzędnik ds. zamówień
 • Urzędnik magazynowy
 • Urzędnik pomocniczy ds. wypełniania formularzy
 • Urzędnik-statystyk

Source: Sisyphus ODB