Zawód Weterynarz

Weterynarz
Credits: Shutterstock.com

Weterynarz diagnozuje i leczy choroby i urazy zwierząt oraz doradza w zakresie zapobiegania różnego rodzaju chorobom.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania weterynarz

 • Bada zwierzęta w celu wykrycia i określenia przyczyn choroby, urazu, zranienia.
 • Wykonuje badania diagnostyczne, takie jak prześwietlenie, badanie krwi itp. oraz interpretuje wyniki.
 • Zajmuje się chorymi i rannymi zwierzętami przepisując odpowiednie lekarstwa, nastawiając złamane kości, opatrując rany, przeprowadzając operacje chirurgiczne itp.
 • Wykonuje rutynowe badania i testy, szczepi zwierzęta zabezpieczając je przed różnymi chorobami, np. wścieklizną, nosówką.
 • Usypia zwierzęta.
 • Doradza właścicielom w zakresie utrzymania zwierząt, ich żywienia, zdrowia itp.
 • Prowadzi akcje edukacyjne związane z uświadamianiem społeczności na tematy związane np. z przenoszeniem chorób przez zwierzęta.
 • Szkoli i nadzoruje pracowników zajmujących się zwierzętami.
 • Prowadzi inspekcje w terenie (w gospodarstwach, zoo, schroniskach, stajniach, sklepach zoologicznych, na pokazach zwierząt, imprezach sportowych itp.) sprawdzając warunki bytowe zwierząt.
 • Prowadzi zapiski, przygotowuje raporty i udziela odpowiednich certyfikatów w zgodzie z obowiązującym prawem.
 • Wykonuje czynności administracyjne (lub nadzoruje ich wykonanie), takie jak: księgowość, realizacja planów marketingowych, zatrudnianie personelu.
 • Przeprowadza badania naukowe w dziedzinie dotyczącej zdrowia zwierząt lub w dziedzinach pokrewnych.

Powiązane zawody inwentarz żywy

 • Asystent weterynarza
 • Doradca ds. rolnictwa
 • Gospodarz hodowli zwierząt
 • Handlarz w gospodarstwie hodowli zwierząt
 • Hodowca bydła
 • Hodowca poz.
 • Hodowca trzody chlewnej
 • Inny producent inwentarza żywego
 • Inseminator
 • Inspektor weterynarski
 • Instalator szprętu hodowli zwierząt
 • Kierownik centrum hodowli zwierząt
 • Kierownik gospodarstwa hodowli zwierząt
 • Kierownik gospodarstwa upraw ornych
 • Kontroler jakości / inspektor, bydło, mięso, ryby
 • Małorolny hodowca zwierząt
 • Pasterz bydła lub owiec
 • Pomocnik stacji hodowli bydła
 • Pomocnik w gospodarstwie hodowlanym
 • Pracownik gospodarstwa hodowli zwierząt
 • Producent artykułów mleczarskich
 • Producent drobiu
 • Technyk szprętu hodowli zwierząt

Source: Sisyphus ODB