Zawód wiertacz studni

Wiertacze studni obsługują maszyny i urządzenia wiertnicze w celu utworzenia i utrzymywania odwiertów do wydobycia rudy oraz innych cieczy i gazów. Rejestrują oni czynności, konserwują sprzęt, uszczelniają nieużywane odwierty i zapobiegają zanieczyszczeniu gruntu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Operacje związane z testowaniem odwiertu

  Procedury badania, takie jak badanie przepływu objętościowego i badanie ciśnienia, opisujące zdolność odwiertu do wytworzenia ropy naftowej.

Umiejętności

 • Przekazywać informacje na temat szybów

  Dokumentować i udostępniać wyniki w przejrzysty sposób; przekazywać wyniki partnerom biznesowym, audytorom, współpracującym zespołom i wewnętrznemu kierownictwu.

 • Naprawiać szyby wiertnicze

  Wykonywać konserwację i naprawę studni z pęknięciami i wadami. Uszczelniać studnie, które nie są już używane.

 • Przedstawiać propozycje dotyczące utrzymania szybu

  Dbać o odpowiednie utrzymanie szybu po zweryfikowaniu problemów lub zagrożeń na platformie wiertniczej.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Dobierać sprzęt szybowy

  Wybierać i kupować odpowiedni sprzęt do wykonywania różnych funkcji w obrębie szybów.

 • Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą

  Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Kopać szyby

  Obsługiwać maszyny i narzędzia wiertnicze do wiercenia studni w określonych lokalizacjach.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

Source: Sisyphus ODB