Zawód wizażysta i stylista fryzur / wizażystka i stylistka fryzur

Wizażyści i styliści fryzur / wizażystki i stylistki fryzur przygotowują projekt makijażu i fryzury wykonawców oraz nadzorują ich wykonanie. Ich praca opiera się na badaniu koncepcji i wizji artystycznej. Opracowany przez nich projekt nawiązuje do innych projektów, wpływając jednocześnie na kolejne, dlatego musi być zgodny z takimi projektami i ogólną wizją artystyczną. Z tego powodu wizażyści i styliści ściśle współpracują z dyrektorami artystycznymi, operatorami i zespołem artystycznym. Wizażyści i styliści fryzur/wizażystki i stylistki fryzur tworzą szkice, rysunki i inną dokumentację niezbędną do pracy ekipy realizacyjnej. W niektórych przypadkach pracują oni jako samodzielni artyści, tworząc sztukę z wykorzystaniem technik makijażu poza ramami danego występu.  

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Przedstawiać szczegółowe propozycje projektowe

  Przygotowywać i przedstawiać szczegółowe propozycje projektowe dotyczące konkretnej produkcji różnym osobom, w tym na stanowiskach technicznych, artystycznych i kierowniczych.

 • Opracowywać efekty charakteryzacyjne

  Opracowywać i stosować specjalne efekty charakteryzacyjne.

 • Dostosowywać projekt w trakcie prób

  Aktualizacja projektu na podstawie obserwacji obrazu scenicznego podczas prób, zwłaszcza gdy integrowane są różne projekty i działanie.

 • Sprawdzać wykonalność

  Interpretować plan artystyczny i sprawdzać, czy opisany projekt może zostać wykonany.

 • Dostosowywać się do kreatywnych oczekiwań artystów

  Pracować z artystami, dążąc do zrozumienia wizji twórcy i przystosowania się do niej. W pełni korzystać z własnych talentów i umiejętności w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów.

 • Opracowywać koncepcje projektowe w ramach współpracy

  Opracowywać i dzielić się koncepcjami projektowymi z zespołem artystycznym. Konceptualizować nowe pomysły niezależnie i wraz z innymi. Przedstawiać pomysły, zapoznawać się z informacjami zwrotnymi i uwzględniać je. Upewniać się, że projekt wpisuje się w prace innych projektantów.

 • Sporządzać szkice koncepcji charakteryzacyjnych

  Wykonywanie szkiców dotyczących makijażu w celu opracowania koncepcji i dzielenia się nią z innymi osobami.

 • Przekładać koncepcje artystyczne na wzory techniczne

  Współpracować z zespołem artystycznym w celu ułatwienia przejścia od wizji kreatywnej i jej koncepcji artystycznych do projektu technicznego.

 • Rozumieć koncepcje artystyczne

  Interpretować wyjaśnienie artysty lub demonstrację ich koncepcji artystycznej, inspiracje i procesy oraz dążyć do podzielenia się ich wizją.

 • Przedstawiać propozycje udoskonaleń produkcji artystycznej

  Ocena dotychczasowych działań artystycznych z myślą o udoskonaleniu przyszłych projektów.

 • Analizować scenariusz

  Rozbić scenariusz na części, analizując jego dramaturgię, formę, tematy i strukturę. W razie konieczności przeprowadzić odpowiednie badania.

 • Monitorować tendencje socjologiczne

  Identyfikować i badać trendy i ruchy socjologiczne w społeczeństwie.

 • Monitorować zmiany na rynku technologii na potrzeby projektów

  Identyfikować i badać najnowsze osiągnięcia technologii i materiały stosowane w branży występów na żywo, aby stworzyć aktualne zaplecze techniczne dla osobistych prac projektowych.

 • Dostosowywać istniejące projekty do zmienionych okoliczności

  Dostosowywać istniejące projekty do zmienionych okoliczności i zapewniać, aby w końcowym efekcie była odzwierciedlona jakość artystyczna pierwotnego projektu.

 • Przeprowadzać kontrolę jakości projektu w trakcie jego realizacji

  Kontrolować i zapewniać jakość wyników projektu w trakcie jego realizacji.

 • Opracowywać koncepcje projektowe

  Wyszukiwanie informacji dotyczących badań w celu opracowania nowych pomysłów i koncepcji dotyczących projektowania konkretnej produkcji. Odczytywanie scenariuszy i zasięganie opinii dyrektorów i innych pracowników zajmujących się produkcją w celu opracowania koncepcji projektowych i planowania produkcji.

 • Instruować pracowników w kwestiach związanych z realizacją przedstawienia

  Udzielić wszystkim członkom zespołu instrukcji, w jaki sposób powinni realizować występ.

 • Komunikować się w trakcie występu

  Utrzymywać sprawną komunikację podczas występów na żywo, przewidywać wszelkie możliwe usterki.

 • Analizować scenografię

  Analizować wybór i rozkład elementów materialnych na scenie.

 • Decydować o procesach związanych z charakteryzacją

  Określanie materiałów i metod makijażu, jakie zostaną użyte.

 • Analizować koncepcję artystyczną w oparciu o działania sceniczne

  Analiza koncepcji artystycznej, formy i struktury występu na żywo na podstawie obserwacji podczas prób oraz improwizacji. Stworzenie zorganizowanej podstawy dla procesu projektowania konkretnej produkcji.

 • Dbać o jakość artystyczną występu

  Obserwować, przewidywać i reagować na ewentualne problemy techniczne, zapewniać optymalną jakość przedstawienia artystycznego.

 • Analizować nowe koncepcje

  Zbierać informacje w celu opracowania nowych pomysłów i koncepcji dotyczących projektu do konkretnej produkcji.

 • Analizować partytury

  Analizować partytury, formy, tematy i strukturę utworu muzycznego.

 • Posługiwać się sprzętem do komunikowania

  Konfigurować, testować i obsługiwać różne rodzaje sprzętu komunikacyjnego, takiego jak sprzęt transmisyjny, sprzęt sieci cyfrowej lub sprzęt telekomunikacyjny.

 • Podejmować decyzje dotyczące produkcji peruk

  Decydowanie o materiałach i technikach, które należy zastosować do peruk oraz dokumentowanie tych decyzji.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Posługiwać się bezpiecznie substancjami chemicznymi

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu składowania, używania i unieszkodliwiania produktów chemicznych.

Source: Sisyphus ODB