Zawód wokalista

Wokaliści są zawodowymi muzykami, wyszkolonymi pod względem posługiwania się głosem jako instrumentem muzycznym o różnych skalach. Występują przed publicznością na żywo i uczestniczą w nagraniach, wykonując różne gatunki muzyczne.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy prawne dotyczące branży muzycznej

  Przepisy prawne i regulacje związane z tworzeniem, dystrybucją i wykonywaniem utworów muzycznych.

Umiejętności

 • Występować na żywo

  Występowanie przed publicznością.

 • Nawiązywać więź emocjonalną z publicznością

  Tworzenie więzi emocjonalnej z publicznością poprzez grę aktorską. Zapewnienie aktywnego udziału publiczności poprzez wyrażanie żalu, humoru, złości, wszelkich innych odczuć lub ich połączenia oraz dzielenie się z nią swoimi doświadczeniami.

 • Uczestniczyć w procesie nagrywania muzyki w studiu

  Branie udziału w sesjach nagrań w studiach muzycznych.

 • Organizować repertuar

  Sortować i zamawiać kolekcję jako całość w taki sposób, aby można było znaleźć jej części zgodnie z zasadami organizacji.

 • śpiewać

  Używanie głosu do wytwarzania dźwięków muzycznych, z określonym tonem i rytmem.

 • Praktykować śpiew

  Opracowywanie i wykonywanie tekstów piosenek, melodii i rytmu.

 • Pracować jako artysta niezależny

  Rozwijać własne sposoby realizacji twórczości artystycznej, dbając o własną motywację przy niskim poziomie nadzoru lub bez niego oraz polegając na sobie przy wyznaczaniu i osiąganiu celów.

 • Przyjmować informacje zwrotne na temat wykonania artystycznego

  Przyjmować informacje zwrotne, proponowane dyskusje i kierunki poszukiwań w zakresie precyzji ruchów, rytmu, muzykalności, precyzji wykonania, interakcji z innymi wykonawcami i elementami sceny; obszary wymagające poprawy. Uwzględniać informacje zwrotne w celu rozwijania potencjału artysty-wykonawcy. Zwracać uwagę na instrukcje dla choreografów/nauczycieli śpiewu/nauczycieli tańca i innych współpracowników (dramaturgów, współwykonawców artystów/ tancerzy, muzyków itd.), w celu upewnienia się, że ich działania skoordynowane są z działaniami ekipy reżyserskiej.

 • Nawiązywać kontakt z publicznością

  Przekazywanie wartości artystycznych w postaci odpowiednich(ej) form(y) artystycznych(ej). Reagowanie na reakcje odbiorców i angażowanie się ich w działania.

 • Radzić sobie z tremą

  Radzić sobie z warunkami, które powodują tremę sceniczną, takimi jak ograniczenia czasowe, odbiorcy i stres.

 • Zapamiętywać kwestie

  Zapamiętywanie swojej roli w przedstawieniu teatralnym lub filmie, niezależnie od tego, czy chodzi o tekst, ruch czy muzykę.

Source: Sisyphus ODB