Zawód wróżbita / wróżbiarka

Wróżbici/wróżbiarki twierdzą, że potrafią przewidzieć przyszłe zdarzenia w życiu danej osoby i przedstawić klientom ich interpretację. Często wykorzystują różne techniki, takie jak czytanie z kart, dłoni lub fusów herbacianych.  

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Retoryka

  Sztuka dyskursu, która ma na celu poprawę zdolności autorów i mówców do informowania, przekonywania lub motywowania ich odbiorców.

 • Techniki wróżbiarskie

  Metody lub przedmioty, które są wykorzystywane przez wróżki do interpretacji i przewidywania przyszłości, takie jak wróżenie z kart, wróżenie z dłoni lub wróżenie z fusów herbaty.

 • Okultyzm

  Studia dotyczące sztuk i praktyk okultystycznych, wiara w nadprzyrodzone moce. Praktyki te obejmują alchemię, spirytyzm, religię, magię i wróżbiarstwo.

Umiejętności

 • Pozyskiwać nowych klientów

  Inicjować działania, aby przyciągać nowych i interesujących klientów. Prosić o rekomendacje i referencje, wynajdywać miejsca, w których można znaleźć potencjalnych klientów.

 • Oceniać charakter danej osoby

  Oceniać, w jaki sposób dana osoba zareaguje werbalnie lub fizycznie w określonej sytuacji lub w odpowiedzi na konkretne zdarzenie.

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

 • Korzystać z technik konsultacyjnych

  Doradzać klientom w różnych sprawach osobistych lub zawodowych.

 • Udzielać porad w sprawach osobistych

  Doradzać ludziom w sprawach miłosnych i małżeńskich, a także udzielać im porad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i pracy, zdrowia lub innych spraw osobistych.

 • Dbać o prywatność usługobiorców

  Szanować i chronić godność i prywatność klienta, chroniąc jego informacje poufne i jasno wyjaśniając zasady dotyczące poufności klientowi i innym zaangażowanym stronom.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Promować siebie

  Przedstawianie własnego potencjału rynkowego w zakresie umiejętności i wiedzy.

Source: Sisyphus ODB