Zawód wykładowca akademicki w dziedzinie informatyki

Wykładowcy akademiccy w dziedzinie informatyki są profesorami, nauczycielami i wykładowcami uczącymi studentów, którzy uzyskali dyplom ukończenia szkoły średniej, w zakresie swojej wyspecjalizowanej dziedziny studiów – informatyki, która ma głównie charakter akademicki. Współpracują ze swoimi asystentami naukowymi i dydaktycznymi w celu przygotowania wykładów i egzaminów, oceniania testów i egzaminów oraz prowadzenia regularnych przeglądów i wymiany informacji zwrotnych dla studentów. Prowadzą również badania naukowe w dziedzinie informatyki, publikują swoje ustalenia i współpracują z innymi pracownikami uczelni.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Synfig

  Program komputerowy Synfig to graficzne narzędzie ICT, umożliwiające cyfrowe edytowanie i tworzenie grafik w celu generowania zarówno rastrów 2D, jak i grafiki wektorowej 2D. Jego twórcą jest Robert Quattlebaum.

 • Lisp

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Lisp.

 • Microsoft Visual C++

  Program komputerowy Visual C++ jest zbiorem narzędzi do opracowywania oprogramowania, takich jak kompilator, program uruchomieniowy, edytor kodu oraz główne elementy kodu w postaci pakietu stanowiącego zunifikowany interfejs użytkownika. Jest on opracowywany przez Microsoft.

 • ABAP

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w ABAP.

 • Adobe Illustrator

  Program komputerowy Adobe Illustrator CC jest graficznym narzędziem informatycznym umożliwiającym cyfrowe edytowanie i tworzenie obrazów graficznych w celu wygenerowania zarówno grafiki rastrowej 2D, jak i grafiki wektorowej 2D. Jest on opracowywany przez firmę Adobe.

 • Programowanie komputerowe

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania (np. programowanie ukierunkowane na cel, programowanie funkcjonalne) oraz języków programowania.

 • C++

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w C++.

 • Scratch (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w Scratch.

 • SAP R3

  Techniki i zasady wytwarzania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w SAP R3.

 • Objective-C

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w Objective-C.

 • Język programowania Haskell

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Haskell.

 • R

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku R.

 • Prolog (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Prolog.

 • VBScript

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w VBScript.

 • Ruby (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w programowaniu Ruby.

 • Język programowania Erlang

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Erlang.

 • APL

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku APL.

 • Perl

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Perl.

 • OpenEdge Advanced Business Language

  Techniki i zasady rozwoju oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku OpenEdge Advanced Business Language.

 • Informatyka

  Naukowe i praktyczne badania, które zajmują się podstawami informacji i obliczeń, a mianowicie algorytmami, strukturami danych, programowaniem i architekturą danych. Dotyczą one wykonalności, struktury i mechanizacji procedur metodycznych zarządzania pozyskiwaniem, przetwarzaniem i dostępem do informacji.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Swift (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w Swift.

 • Edytory graficzne

  Dziedzina graficznych narzędzi ICT, które umożliwiają cyfrową edycję i komponowanie grafiki, takich jak GIMP, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator, do tworzenia grafiki rastrowej 2D lub grafiki wektorowej 2D.

 • Język programowania Common Lisp

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Common Lisp.

 • C#

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku C#.

 • Smalltalk (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Smalltalk.

 • Visual Studio .NET

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w programie Visual Basic.

 • MATLAB

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w MATLAB.

 • Microsoft Visio

  Program komputerowy Microsoft Visio to graficzne narzędzie informatyczne, które umożliwia cyfrowe edytowanie i tworzenie obrazów w celu generowania zarówno grafiki rastrowej 2D, jak i grafiki wektorowej 2D. Jest on opracowywany przez Microsoft.

 • Pascal (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w Pascalu.

 • Technologia komputerowa

  Komputery, sieci komputerowe oraz inne technologie i sprzęt informatyczny, które mogą przechowywać, wyszukiwać, przesyłać i przetwarzać dane.

 • Assembly (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Assembly.

 • Język programowania Groovy

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Groovy.

 • Python (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w Pythonie.

 • Java (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady rozwoju oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w programie Java.

 • COBOL

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w COBOL.

 • ASP.NET

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku ASP.NET.

 • Język programowania CoffeeScript

  Techniki i zasady tworzenia oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w CoffeeScript.

 • SAS language

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku SAS.

 • TypeScript

  Techniki i zasady rozwoju oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania TypeScript.

 • ML (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania ML.

 • SketchBook Pro

  Program komputerowy zawierający graficznie narzędzie ICT, który umożliwia cyfrowe edytowanie i tworzenie obrazów graficznych w celu generowania zarówno grafiki rastrowej 2D, jak i grafiki wektorowej 2D. Jest on opracowywany przez firmę Autodesk.

 • Adobe Photoshop

  Program komputerowy Adobe Photoshop jest narzędziem informatycznym, które umożliwia cyfrowe edytowanie i tworzenie obrazów graficznych w celu wygenerowania zarówno grafiki rastrowej 2D, jak i grafiki wektorowej 2D. Jest on opracowywany przez firmę Adobe.

 • Scala

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w Scala.

 • GIMP (edytory graficzne)

  Program komputerowy GIMP to informatyczne narzędzie graficzne, które umożliwia cyfrowe edytowanie i tworzenie obrazów graficznych w celu wygenerowania zarówno grafiki rastrowej 2D, jak i grafiki wektorowej 2D. Jest ono opracowywane przez The GIMP Development Team.

Umiejętności

 • Nauczać informatyki

  Kształcić studentów w zakresie teorii i praktyki informatyki, w szczególności w zakresie rozwoju systemów oprogramowania, języków programowania, sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa oprogramowania.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Pomagać uczniom przy korzystaniu ze sprzętu

  Udzielać pomocy uczniom podczas pracy ze sprzętem (technicznym) wykorzystywanym w zajęciach praktycznych i w razie potrzeby rozwiązywać problemy dotyczące obsługi.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Korzystać z narzędzi IT

  Stosować komputery, sieci komputerowe i inne technologie i sprzęt do przechowywania, odzyskiwania, przesyłania i manipulowania danymi w kontekście działalności biznesowej lub przedsiębiorstwa.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Opracowywać programy kursów

  Badać i sporządzać opis kursu, który ma być nauczany i obliczać ramy czasowe dla planu instruktażowego zgodnie z przepisami szkolnymi i celami programu nauczania.

 • śledzić zmiany w danej dziedzinie specjalizacji

  Być na bieżąco z nowymi badaniami, przepisami i innymi istotnymi zmianami, związanymi z rynkiem pracy lub innymi, pojawiającymi się w danej dziedzinie specjalizacji.

 • Opracowywać materiały na zajęcia

  Pisać, wybierać lub rekomendować program nauczania dla uczniów zapisanych na kurs.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami pomocniczymi sektora oświaty

  Komunikować się z kierownictwem placówki edukacyjnej, takim jak dyrektor szkoły i członkowie zarządu, oraz z zespołem wsparcia edukacji, np. asystent nauczyciela, doradca szkolny lub doradca akademicki w kwestiach związanych z dobrobytem uczniów.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami sektora oświaty

  Kontaktowanie się z pracownikami szkoły, takimi jak nauczyciele, asystenci nauczycieli, doradcy akademiccy oraz dyrektorzy szkół w kwestiach związanych z dobrostanem uczniów. Współpraca w ramach uniwersytetu z personelem technicznym i badawczym w celu omówienia projektów badawczych i spraw związanych z nauką.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

Source: Sisyphus ODB