Zawód zarządca stajni

Zarządcy stajni są odpowiedzialni za bieżące prowadzenie stajni, w tym za zarządzanie personelem, opiekę nad końmi, wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną oraz obsługę klientów i właścicieli.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zarządzanie obsługą klienta

  Podejście do zarządzania zorientowane na klienta i podstawowe zasady udanych relacji z klientami, koncentrujące się na interakcjach z klientami, takich jak wsparcie techniczne, obsługa klienta, obsługa posprzedażna i bezpośrednia komunikacja z klientem.

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

 • Gatunki zwierząt gospodarskich

  Gatunki zwierząt gospodarskich i odpowiednia genetyka.

 • Bezpieczeństwo biologiczne

  Należy pamiętać o ogólnych zasadach koncepcji bezpieczeństwa biologicznego, a w szczególności o przepisach dotyczących zapobiegania chorobom, które należy wdrożyć w przypadku epidemii zagrażających zdrowiu publicznemu.

 • Zasady zarządzania projektami

  Różne elementy i etapy zarządzania projektami.

 • Zarządzanie działalnością rolną

  Rozumienie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, które leżą u podstaw produkcji rolnej i wprowadzanie jej produktów do obrotu.

Umiejętności

 • Dbać o gospodarstwo

  Utrzymywać obiekty rolnicze, takie jak ogrodzenia, zapasy wody i budynki zewnętrzne.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Kontrolować choroby zwierząt gospodarskich

  Zwalczać rozprzestrzenianie się chorób i pasożytów w stadach poprzez stosowanie szczepień i leków oraz poprzez oddzielanie chorych zwierząt.

 • Pracować samodzielnie w sektorze rolniczym

  Samodzielne wykonywanie zadań w zakresie hodowli i usług produkcji zwierzęcej poprzez podejmowanie decyzji bez pomocy. Wykonywanie zadań i rozwiązywanie wszelkiego rodzaju kwestii lub problemów bez jakiejkolwiek zewnętrznej pomocy.

 • Zarządzać zwierzętami gospodarskimi

  Zarządzać programami produkcji, planami rozpłodowymi, sprzedażą, zamówieniami na zakup paszy, materiałami, sprzętem, zabudowaniami gospodarskimi, lokalizacją i zapasami. Zarządzać usuwaniem zwierząt w sposób humanitarny i zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Przestrzegać wymogów dotyczących przedsiębiorstw i włączać je do badań jakościowych oraz transferu wiedzy.

 • Kierować pracownikami rolnictwa

  Rekrutować personel i zarządzać nim. Obejmuje to określanie potrzeb organizacji w zakresie zatrudnienia, określanie kryteriów i procesu rekrutacji. Rozwijać kompetencje personelu zgodnie z obecnymi i przyszłymi potrzebami przedsiębiorstwa i ludzi. Zapewniać zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, m.in. wdrażać wszelkie stosowne procedury i zmiany w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, a także regularne procedury następcze.

 • Wybierać zwierzęta gospodarskie

  Oznaczać, sortować i rozdzielać zwierzęta według celu i miejsca przeznaczenia z uwzględnieniem stanu danego zwierzęcia i właściwego ustawodawstwa.

 • Nadzorować przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych

  Zapewniać przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących określonych obszarów działania, m.in. w zakresie zwierząt gospodarskich, roślin, lokalnych produktów rolnych itp.

 • Hodować bydło

  Hodować zwierzęta gospodarskie, takie jak bydło, drób i pszczoły miodne. Stosować uznane praktyki hodowlane, aby dążyć do ciągłego doskonalenia zwierząt gospodarskich.

Source: Sisyphus ODB