Zawód zwrotniczy

Zwrotniczy pomagają w wykonywaniu zadań dyżurnego ruchu. Obsługują oni przełączniki i sygnały zgodnie z instrukcjami dotyczącymi kontroli ruchu kolejowego, zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Części składowe nastawni

  Znajomość i zrozumienie struktur znajdujących się poza torami kolejowymi, znanych jako nastawnie i skrzynki sygnałowe, blokujące wieże, słupy sygnałowe i kabiny sygnałowe, z których kontrolowane są sygnały, rozjazdy i inny sprzęt.

Umiejętności

 • Posługiwać się narzędziami do olinowania

  Stosować narzędzia do olinowania, takie jak kable, liny, krążki i wciągarki, do bezpiecznego mocowania wysokich konstrukcji.

 • Zarządzać zasobami kolei

  Zarządzać zasobami kolei w celu zapewnienia jak największej skuteczności. Z wyprzedzeniem przygotowywać plan wykorzystania zasobów w celu ograniczenia czasu przestoju pociągów na stacjach rozrządowych.

 • Obsługiwać dźwignie kolejowe

  Obsługiwać mechaniczne dźwignie umieszczone w skrzynkach sygnałowych. Rozumieć różne sposoby stosowania dźwigni, np. w celu blokowania lub odbioru sygnałów; czytać i rozumieć wykresy torów oraz plany sygnalizowania znajdujące się ponad dźwignią. Sterować urządzeniami blokującymi z napędem ręcznym, systemami elektrycznymi oraz dźwigniami mechanicznymi, pneumatycznymi lub elektrycznymi.

 • Korzystać z systemów kontroli ruchu na szlakach wodnych

  Obsługiwać różne systemy kontroli ruchu na drogach wodnych; współpracować z kontrolerami ruchu oraz osobami obsługującymi śluzy i mosty.

 • Zapewniać zgodność z przepisami kolejowymi

  Zapewniać zgodność ze wszystkimi przepisami, procedurami i prawnymi regulacjami kolejowymi dotyczącymi bezpieczeństwa, ruchu i ram UE.

 • Egzekwować przepisy dotyczące bezpieczeństwa kolei

  Promować i egzekwować procedury bezpieczeństwa i przepisy UE w celu zapewnienia, aby poziom bezpieczeństwa kolei był z zasady utrzymywany i stale podnoszony, z uwzględnieniem rozwoju prawodawstwa europejskiego.

 • Przerzucać ładunki przychodzące

  Przerzucać ładunki na i z wagonów przyłączanych do przyjeżdżających i odjeżdżających pociągów.

 • Obsługiwać przełączenia lokomotyw

  Obsługiwać lokomotywy do przełączenia, sprzęgania i rozprzęgania wagonów w celu załadunku i rozładunku towarów.

 • Przetaczać tabor na stacjach rozrządowych

  Przetaczać tabor w celu zestawienia składów na stacjach rozrządowych.

 • Stosować procedury sterowania sygnalizacją kolejową

  Sterować ruchem kolejowym; obsługiwać sygnały kolejowe i systemy blokad w celu zapewnienia bezpiecznego ruchu pociągów na odpowiednich trasach i we właściwym czasie.

 • Korzystać z hamulca ręcznego

  Korzystać z hamulca ręcznego jako najskuteczniejszej metody korygującej podsterowność przy wysokiej prędkości. Korzystać z hamulca ręcznego w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa i zwiększenia pewności na nierównych drogach.

 • Obsługiwać rozjazdy kolejowe

  Obsługiwać rozjazdy kolejowe, aby kontrolować kierunek pociągów i kierować je do ich miejsc docelowych.

 • Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przyłączania wagonów podczas przewozów kolejowych

  Czytać i rozumieć instrukcje dotyczące przyłączania wagonów i przeprowadzać odpowiednie czynności dostosowawcze.

 • Współpracować z innymi pracownikami

  Współpraca z kolegami w celu zapewnienia skutecznego działania.

 • Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami

  Przestrzeganie instrukcji w celu osiągnięcia celów i dotrzymania terminów.

 • Zachowywać się odpowiednio w sytuacjach stresowych

  Radzenie sobie z bardzo stresującymi sytuacjami w miejscu pracy i zarządzanie nimi poprzez zastosowanie odpowiednich procedur, porozumiewanie się w sposób spokojny i skuteczny, a także spokojne podejmowanie decyzji.

 • Przerzucać ładunki wychodzące

  Przenosić wychodzące ładunki towarowe do i z pociągów przychodzących i wychodzących.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

Source: Sisyphus ODB