Chefsyrken

Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m.

Chefer inom hotell och restaurang, handel och andra servicenäringar

Driftchefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m.

Politiskt arbete m.m.