Realistisk personlighetstyp

Av 123test team. Uppdaterad 6 juni 2024

En realistisk personlighetstyp tycker om att använda händer och ögon för att utforska världen och åstadkomma saker. Den här personen gillar utomhusaktiviteter samt mekaniska och fysiska aktiviteter och yrken. Personen föredrar att arbeta med objekt, verktyg, maskiner, växter och djur istället för med idéer, data och människor.

Gratis karriärtest

Vill du veta vilka yrken som passar din personlighet bäst? Gör det kostnadsfria karriärtestet.

Till karriärstestet

Den realistiska personlighetstypen är mycket fysisk

Realistisk personlighedstype

Personer med denna personlighetstyp använder gärna sin kropp i sin relation med den fysiska världen. Mekanisk och atletisk förmåga väger tungt, och personerna är i regel både starka och välkoordinerade. En realistisk personlighetstyp gillar att lösa konkreta problem framför abstrakta, och löser problemen genom att använda sin fysiska förmåga.

Den realistiska personlighetstypen är oberoende och praktisk

Personer som kan hantera fysiska objekt är ofta bra att ha i nödsituationer. En realistisk personlighetstyp kan hantera den fysiska världen väl, vilket ofta innebär att typen är mycket oberoende, praktiskt lagd, stark, aggressiv och konservativ. Typen har kanske inte den bästa kommunikativa förmågan, och tenderar att tänka i absoluta tal.

Yrken som passar en realistisk personlighetstyp

En realistisk personlighetstyp gillar att arbeta med djur, verktyg och maskiner och undviker i allmänhet sociala aktiviteter som undervisning, rådgivning, vård och att informera andra. Några av de yrkesområden som passar denna personlighetstyp:

Realistisk/Konstnärlig

Arbeta utomhus, djur, använda maskiner, arbeta med händerna, resa, arbeta hårt i kombination med kreativitet, skapande, designa.

Typiska yrken

Realistisk/Konventionell

Arbeta utomhus, djur, använda maskiner, arbeta med händerna, resa, arbeta hårt i kombination med att hantera och organisera saker, vara försiktig och pålitlig.

Typiska yrken

Realistisk/Företagsam

Arbeta utomhus, djur, använda maskiner, arbeta med händerna, resa, arbeta hårt i kombination med företagsamhet, vara inflytelserik.

Typiska yrken

Realistisk/Undersökande

Arbeta utomhus, djur, använda maskiner, arbeta med händerna, resa, arbeta hårt i kombination med forskning, problemlösning och specialisering.

Typiska yrken

Realistisk/Social

Arbeta utomhus, djur, använda maskiner, arbeta med händerna, resa, arbeta hårt i kombination med att hjälpa och ta hand om människor och arbeta i ett team.

Typiska yrken

Få ny insikt om yrkesrelaterade styrkor genom ett kostnadsfritt personlighetsprov

Många personer uppvisar egenskaper från flera personlighetstyper. Den realistiska typen är en av de sex personlighetstyper i Holland-koden som har utvecklats av psykologen John L. Holland. Många rekryterare och karriärrådgivare använder den här modellen för att testa personligheter. Ta reda på mer om dina arbetspreferenser och din personlighetstyp, och gör ett kostnadsfritt karriärprov baserat på Holland-kod nu.