Profession økolog

Økologer foretager vurderinger af sundheden og fordelingen af organismer, dvs. mennesker, planter og dyr, og forholdet mellem organismer og deres miljø. Økologer har som regel et specialiseringsområde, f.eks. ferskvand, hav, landjord, fauna og flora, inden for hvilket de udfører forskning og lignende opgaver. 

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • økologi

  Studiet af, hvordan organismer indvirker på hinanden, og deres forbindelse til omgivelserne.

 • Klassifikation af organismer

  Videnskab med henblik på klassificering af organismer.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

Færdigheder

 • Forvalte habitater

  Skabe og forvalte naturlige levesteder.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Benytte teknikker til undersøgelse af habitater

  Anvende strategier til prøveudtagning og anvende en række teknikker til undersøgelse af habitater, f.eks. geografiske informationssystemer (GIS), globale positionsbestemmelsessystemer (GPS), luftfotos, optegnelser og kort.

 • Identificere plantekarakteristika

  Identificere og klassificere afgrødeegenskaber. Være i stand til at genkende forskellige typer løg efter navn, klassificeret størrelse, markmarkeringer og lagermærkning.

 • Gennemføre økologiske undersøgelser

  Gennemføre undersøgelser i marken for at indsamle oplysninger om antallet og fordelingen af organismer.

 • Foretage økologisk research

  Foretage økologisk og biologisk forskning på området og under kontrollerede forhold ved hjælp af videnskabelige metoder og udstyr.

 • Måle træer

  Tage alle relevante mål af et træ: Der anvendes et cliniometer til måling af højde, bånd til måling af omkredsen samt tilvækstbor og barktykkelsesmåler til skøn over vækstraten.

 • Analysere økologiske data

  Analysere og fortolke økologiske og biologiske data ved hjælp af specialiserede softwareprogrammer.

Source: Sisyphus ODB