Profession økonomirådigiver

Økonomirådgivere forsker i økonomisk udvikling og rådgiver om økonomiske problemer. De forudser tendenser og adfærd inden for økonomi og rådgiver om finansielle, handelsmæssige, skattemæssige og andre relaterede spørgsmål. De rådgiver virksomheder og organisationer om teknikker for at opnå økonomisk gevinst.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Politik

  Metode, proces og undersøgelse af påvirkning af mennesker, kontrol over et fællesskab eller samfund og fordelingen af magt i et fællesskab og mellem samfund.

 • Markedsanalyse

  Det fagområde der vedrører markedsanalyse og -forskning og dets særlige forskningsmetoder.

 • Organisationspolitikker

  Politikkerne til at nå en række mål og målsætninger vedrørende udvikling og vedligeholdelse af en organisation.

 • Strategisk planlægning

  Elementer, der definerer grundlaget og kernen i en organisation, såsom dens mission, vision, værdier og mål.

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • Statistik

  Studiet af statistisk teori, metoder og praksis såsom indsamling, tilrettelæggelse, analyse, fortolkning og præsentation af data. Det vedrører alle datamæssige aspekter, herunder planlægning af dataindsamling i form af udarbejdelse af spørgeundersøgelser og eksperimenter med henblik på at forudsige og planlægge arbejdsrelaterede aktiviteter.

 • Forretningsanalyse

  Det forskningsområde, der vedrører identifikation af erhvervsbehov og -problemer og fastlæggelse af løsninger, der kan afbøde eller forhindre en velfungerende forretningsgang. Virksomhedsanalyse omfatter IT-løsninger, markedsudfordringer, politikudvikling og strategiske spørgsmål.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

 • Finansielle prognoser

  Det værktøj, der anvendes til at foretage skattemæssig økonomistyring med henblik på at identificere indtægtstendenserne og de anslåede økonomiske betingelser.

Færdigheder

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

 • Supervisere oplysningsarbejde

  Håndtere indsats, der har til formål at påvirke politiske, økonomiske og sociale beslutninger. Sikre, at etik og politikker følges.

 • Sørge for bogføring

  Holde styr på og færdiggøre alle formelle dokumenter, der repræsenterer en virksomheds eller et projekts økonomiske transaktioner.

 • Udvikle rapporter med finansielle statistikker

  Udarbejde finansielle og statistiske rapporter baseret på indsamlede data, der skal forelægges for en organisations forvaltningsorganer.

 • Udvikle organisationspolitikker

  Udvikle og føre tilsyn med gennemførelsen af politikker, der har til formål at dokumentere og beskrive procedurerne for organisationens operationer i lyset af dens strategiske planlægning.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Vurdere risikofaktorer

  Bestemme den indflydelse, som økonomiske, politiske og kulturelle risikofaktorer spiller, og yderligere spørgsmål.

 • Overvåge virksomhedspolitik

  Overvåge virksomhedens politik og foreslå forbedringer for virksomheden.

 • Rådgive om økonomisk udvikling

  Rådgive organisationer og institutioner om de faktorer og tiltag, som kan fremme og sikre økonomisk stabilitet og vækst.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Analysere økonomiske tendenser

  Analysere udviklingen i national eller international handel, forretningsforbindelser, bankvæsen og udviklingen i de offentlige finanser, og hvordan disse faktorer indgår i et samspil med hinanden i en given økonomisk kontekst.

 • Forstå finansiel forretningsterminologi

  Forstå betydningen af grundlæggende finansielle begreber og udtryk anvendt i virksomheder og finansielle institutioner eller organisationer.

 • Udarbejde statistiske prognoser

  Foretage en systematisk statistisk undersøgelse af data, der repræsenterer tidligere observerede reaktioner i systemet, herunder observationer af nyttige prædiktorer uden for systemet.

Source: Sisyphus ODB