Profession økonomisk specialkonsulent ved bagmandspolitiet

Økonomiske specialkonsulenter ved bagmandspolitiet udfører undersøgelser af svig, herunder uregelmæssigheder i årsregnskabet, svindel med værdipapirer og kontrol med markedsmisbrug. De håndterer vurderinger af risikoen for svig og udarbejder kriminaltekniske rapporter, herunder analyser og kontroller af bevismateriale. Økonomiske specialkonsulenter ved bagmandspolitiet er forbindelsesled til tilsynsorganerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Bankvirksomhed

  De brede og fortsat voksende bankaktiviteter og finansielle produkter, der forvaltes af banker, som spænder fra detailbankydelser, korporativ bankvirksomhed, investeringsbankvirksomhed og privatbanker til forsikring, børshandel, varehandel, handel med aktier, futures og optioner.

 • årsregnskab

  Et sæt regnskaber, der afdækker en virksomheds økonomiske placering efter udløbet af en fastsat periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet består af fem dele, som er opgørelsen af økonomisk placering, totalindkomstopgørelsen, egenkapitalen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Afsløring af svig

  De teknikker, der anvendes til at identificere svigagtige aktiviteter.

 • Retsvidenskabelig efterretningsvirksomhed

  Procedurer og metoder til indsamling og analyse af retsvidenskabelig efterretningsvirksomhed og data til efterforskningsformål.

Færdigheder

 • Konstatere regnskabsfejl

  Spore konti, revidere nøjagtigheden af registreringerne og bestemme fejl med henblik på at afhjælpe dem.

 • Fortolke loven

  Fortolke loven i forbindelse med efterforskningen af en sag for at få kendskab til de korrekte procedurer i sagen, sagens specifikke status og de involverede parter, de mulige udfald, og hvordan man præsenterer de bedste argumenter for det mest gunstige resultat.

 • Fortolke årsregnskaber

  Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Spore finansielle transaktioner

  Iagttage, spore og analysere finansielle transaktioner foretaget i virksomheder eller banker. Afgøre, om transaktionen er gyldig, og kontrollere mistænkelige transaktioner eller transaktioner med høj risiko for at undgå dårlig forvaltning.

 • Afsløre økonomisk kriminalitet

  Undersøge, udforske og tage stilling til mulig økonomisk kriminalitet såsom hvidvaskning af penge eller skatteunddragelse, der kan konstateres i virksomheders regnskaber og regnskaber.

 • Udarbejde revisionsrapporter

  Indsamle oplysninger om revisionsresultater fra regnskaber og finansiel forvaltning med henblik på at udarbejde rapporter, påpege muligheder for forbedring og bekræfte overensstemmelse.

 • Forvalte virksomhedens bankkonti

  Have et overblik over selskabets bankkonti, deres forskellige formål og administrere dem i overensstemmelse hermed, samtidig med at der holdes øje med deres saldo, rentesatser og gebyrer.

 • Udføre retsøkonomi

  Gennemføre revisioner og evalueringer af virksomheders finansielle oplysninger, regnskaber, finansielle produkter og forvaltning. Foretage finansielle undersøgelser med forskellig fokus såsom forsikringskrav, svig og hvidvaskning af penge.

 • Udføre regnskabsrevisioner

  Evaluere og overvåge den finansielle sundhed, driften og de finansielle bevægelser, der er angivet i selskabets regnskaber. Revision af regnskabsmateriale for at sikre forvaltning og ledelse.

Source: Sisyphus ODB