Profession økonomisk udviklingskoordinator

Økonomiske udviklingskoordinatorer skitserer og gennemfører politikker til forbedring af et samfunds, en regerings eller institutions økonomiske vækst og stabilitet. De forsker i økonomiske tendenser og koordinerer samarbejdet mellem institutioner, der arbejder for økonomisk udvikling. De analyserer potentielle økonomiske risici og konflikter og udvikler planer for at løse dem. Økonomiske udviklingskoordinatorer rådgiver om økonomisk bæredygtighed i institutioner og økonomisk vækst.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Offentlige finanser

  Regeringens økonomiske indflydelse og funktionen af de offentlige indtægter og udgifter.

Færdigheder

 • Tage hensyn til økonomiske kriterier ved beslutningstagning

  Udarbejde forslag og træffe passende beslutninger under hensyntagen til økonomiske kriterier.

 • Rådgive om lovgivning

  Rådgive tjenestemænd i lovgivende forsamlinger om fremsættelse af nye lovforslag og behandling af lovgivning.

 • Rådgive om økonomisk udvikling

  Rådgive organisationer og institutioner om de faktorer og tiltag, som kan fremme og sikre økonomisk stabilitet og vækst.

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

 • Udvikle økonomipolitikker

  Udvikle strategier for økonomisk stabilitet og vækst i en organisation, nation eller internationalt og for at forbedre handelspraksis og finansielle procedurer.

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

 • Vurdere risikofaktorer

  Bestemme den indflydelse, som økonomiske, politiske og kulturelle risikofaktorer spiller, og yderligere spørgsmål.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Analysere økonomiske tendenser

  Analysere udviklingen i national eller international handel, forretningsforbindelser, bankvæsen og udviklingen i de offentlige finanser, og hvordan disse faktorer indgår i et samspil med hinanden i en given økonomisk kontekst.

Source: Sisyphus ODB