Profession ønolog

Ønologer følger vinfremstillingsprocessen i sin helhed og superviserer ansatte i vinbedrifter. De fører tilsyn med og koordinerer produktionen for at sikre vinens kvalitet og yder rådgivning ved at bestemme værdien og klassificeringen af de vine, der fremstilles.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Blanding af vin

  Blanding af vine under hensyntagen til faktorer, som har betydning for, hvordan vin opfattes af smageren, og fjerner alt, hvad der kan være til hinder for objektiv testning.

 • Fermenteringsprocesser for drikkevarer

  Fermenteringsprocesser i forbindelse med omdannelse af sukker til alkohol, gasser og syrer. 

 • Finansiel kapacitet

  Finansielle transaktioner såsom beregninger, omkostningsoverslag, budgetstyring under hensyntagen til relevante kommercielle og statistiske data, som f.eks. data for materialer, forsyninger og arbejdskraft.

 • Patogene mikroorganismer i fødevarer

  Egenskaber for og identificering af patogene mikroorganismer i fødevarer og passende forebyggende metoder til at hæmme formering af disse i fødevarer.

 • Vintyper

  De mange forskellige vine, herunder de forskellige typer, regioner og særlige kendetegn for hver enkelt vin. Den proces, der ligger til grund for vinen, f.eks. druesort, gæringsprocedurer og de afgrødetyper, der har resulteret i det endelige produkt.

 • Føde- og drikkevareindustrien

  Den pågældende industri og de processer, der er involveret i føde- og drikkevareindustrien, som f.eks. udvælgelse af råvarer, forarbejdning, emballering og oplagring.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Vinproduktion

  Vinproduktionsprocesser og -sikkerhedskrav. Principper for fremstilling af vin. Teknik og procesteknologi (pumper og slanger).

 • Vines karakter

  Oprindelse og kendetegn for internationale vine.

 • Druesorter

  Druesorter og vintyper, der kan produceres sammen med dem. Specifikationer under gæringen og behandlingen af saften under processen.

 • Processer til filtrering af drikkevarer

  Sikker og økonomisk metode til fjernelse af urenheder fra fødevarer og forlængelse af holdbarheden. Betydningen af kontamineringskontrol og af, hvordan det bidrager til et uovertruffet kvalitetsprodukt, en betydelig reduktion af affald og et minimum af fordærv af produktet.

 • Bioteknologi

  Den teknologi, der anvender, ændrer eller udnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter med henblik på at udvikle nye teknologier og produkter til specifikke anvendelsesformål.

 • Vingæring

  Processen for gæring af vin, som omfatter de forskellige trin, der skal følges, den tid, der forløber, og de parametre, der gælder for produktet.

Færdigheder

 • Overvåge temperaturen under fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overvåge og kontrollere de krævede temperaturer i de forskellige produktionsfaser, indtil produktet har passende egenskaber i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Udføre detaljerede aktiviteter i forbindelse med fødevareforarbejdning

  Foretage præcise fødevareforarbejdningsprocesser med stor omhyggelighed og præcision i alle trin i frembringelsen af et kvalitetspræget produkt.

 • Håndtere salg af vin

  Håndtere alle aspekter af vinsalg. Kommunikere med medlemmer via telefon og e-mail. Følge op på passende måde med henblik på at opnå salg af vin.

 • Klargøre beholdere til drikkevarefermentering

  Klargøre beholdere til drikkevarefermentering alt efter den type drikkevare, der skal fremstilles. Dette omfatter de egenskaber, som de forskellige slags beholdere kan give det endelige produkt.

 • Overvåge vinproduktionsprocesser

  Baseret på stor forståelse af og erfaring med produktion af vin; den pågældende har mulighed for at overvåge hele processen. Dette helikoptersyn giver den pågældende mulighed for at træffe beslutninger og få medarbejderne til at arbejde hen imod opnåelsen af en fremragende vin.

 • Fastsætte standarder for produktionsanlæg

  Sikre en høj standard for sikkerhed og kvalitet i faciliteter, systemer og arbejdstagernes adfærd. Sikre overholdelse af procedurer og revisionsstandarder. Sikre, at maskiner og apparater i produktionsanlægget er egnede til deres opgave.

 • Filtrere vin

  Filtrere vinen for at fjerne enhver form for faste stoffer. Komme filtreret vin i tanke eller tønder til lagring og modning.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Udføre pasteuriseringsprocesser

  Følge og gøre brug af procedurer til pasteurisering af fødevarer og drikkevarer. Anerkende egenskaberne bag produkter, der skal pasteuriseres og tilpasse procedurerne i overensstemmelse hermed.

 • Bistå ved aftapning på flaske

  Fremstille vin til aftapning. Bistå med aftapning og korkning.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Markere farveforskelle

  Identificere forskelle mellem farver, f.eks. farvenuancer.

 • Passe vinfremstillingsmaskiner

  Passe maskiner, apparater og særligt udstyr designet til fremstilling og produktion af vin. Foretage vedligeholdelse af maskinen og gennemføre forebyggende foranstaltninger for at sikre, at den er funktionsdygtig.

 • Udføre kvalitetskontrol under forarbejdning af fødevarer

  Sikre kvaliteten af alle de faktorer, der indgår i en fødevareproduktionsproces.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Blande drikkevarer

  Blande drikkevarer med henblik på at skabe nye drikkevareprodukter, som er attraktive for markedet, og som er interessante for virksomheder og innovative på markedet.

 • Tjekke flasker til emballering

  Tjekke flasker til emballering. Anvende prøvningsprocedurer for flasker for at kontrollere, om flasken er egnet til at indeholde føde- og drikkevarer. Følge de lovmæssige specifikationer eller virksomhedens specifikationer for aftapning.

 • Administrere vinkælderbeholdning

  Forvalte fortegnelsen over vinkældre med henblik på lagring og blanding.

 • Lagre vin korrekt

  Korrekt lagring af forskellige typer vin.

 • Analysere fødevare- og drikkevareprøver

  Undersøge, om fødevarer og drikkevarer er sikre til konsum. Kontrollere de rigtige niveauer af centrale bestanddele og korrektheden af etikettens angivelser og indholdet af næringsstoffer. Sikre, at prøver af føde- og drikkevarer er i overensstemmelse med bestemte standarder eller procedurer.

 • Udføre organoleptisk vurdering

  Evaluere kvaliteten af en bestemt type fødevare eller drikkevare baseret på udseende, lugt, smag, aroma m.m. Foreslå mulige forbedringer og sammenligninger med andre produkter.

Source: Sisyphus ODB