Profession Boretekniker - olie

Boreteknikere (olie) varetager de motorer, som driver boreudstyret. De sikrer, at alt andet boreudstyr fungerer korrekt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekaniske værktøjer

  Forstå maskiner og værktøjer, herunder deres design, anvendelse, reparation og vedligeholdelse.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Riggingterminologi

  Betegnelser for løfteanordninger, løftetilbehør, anhugningsgrej, lænker, barduner, tove, kæder, kabler og net.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

Færdigheder

 • Opstille borerigge

  Opbygge boreriggen og forberede den til brug efter valg af et passende borested. Nedtage boreriggen efter, at operationerne er afsluttet.

 • Bruge rigudstyr

  Opstille rullende materiel og løfteudstyr, der er nødvendigt til at løfte og flytte genstande, f.eks. med en kran eller blok- og taljesystem.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Arbejde i boreteam

  Kunne at arbejde sikkert i et boreteam på en borerig eller en olieplatform, hvor hver enkelt har en rolle, men hvor personligt fremtrædende roller vægtes mindre end den samlede effektivitet.

 • Transportere borerigge

  Flytte og omplacere borerigge fra et sted til et andet med en specialiseret lastbil.

 • Betjene rigmotorer

  Betjene, vedligeholde og reparere rigmotorer.

 • Instruere operatører af rigudstyr

  Vejlede operatøren af rigudstyr; hjælpe under opsætningen og nedtagningen af rigudstyr.

 • Vedligeholde mekanisk udstyr

  Observere og lytte til maskiners drift for at detektere fejl. Betjene, reparere, justere og afprøve maskiner, dele og udstyr, der primært fungerer efter mekaniske principper. Vedligeholde og reparere køretøjer, der er beregnet til gods, passagerer, landbrug og landskabspleje.

 • Flytte rigudstyr

  Transporter rigningmaterialer og udstyr til arbejdspladser, opstille arbejdspladser.

Source: Sisyphus ODB