Profession CAD-operatør

CAD-operatører anvender computerhardware og -software til at tilføje de tekniske dimensioner til computerstøttede konstruktionstegninger. CAD-operatører sikrer, at alle yderligere aspekter af de fremstillede billeder af produkter er nøjagtige og realistiske. De beregner også mængden af materialer, der er nødvendige for at fremstille produkterne. Senere behandles den endelige udformning af det digitale design ved hjælp af computerstøttede fremstillingsmaskiner, der fremstiller det færdige produkt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • COBOL

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i COBOL.

 • R

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i R.

 • Scratch (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Scratch.

 • VBScript

  Teknikker og principper for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i VBScript.

 • ML (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i ML.

 • C#

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i C#.

 • C++

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i C++.

 • Visual Basic

  Teknikker og principper for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Visual Basic.

 • SAP R3

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i SAP R3.

 • Swift (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Swift.

 • Perl

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Perl.

 • Grafisk design

  Teknikker til visuel fremstilling af idéer og meddelelser.

 • Java (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, afprøvning og opstilling af programmeringsparadigmer i Java.

 • OpenEdge Advanced Business Language

  Teknikkerne til og principperne for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, testning og opstilling af programmeringsparadigmer i OpenEdge Advanced Business Language.

 • CoffeeScript

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i CoffeeeScript.

 • Designprincipper

  De elementer, der anvendes inden for design, såsom enhed, målestok, proportion, balance, symmetri, rum, form, tekstur, farve, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

 • Computerprogrammering

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer (f.eks. objektorienteret programmering eller funktionel programmering) og programmeringssprog.

 • TypeScript

  Teknikker og principper for softwareudvikling, f.eks. analyser, algoritmer, kodning, afprøvning og opstilling af programmeringsparadigmer i TypeScript.

 • Geometri

  Matematisk disciplin vedrørende form, størrelse, relativ placering af figurer og rumegenskaber.

 • Prolog (computerprogrammering)

  Teknikkerne og principperne for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, testning og opstilling af programmeringsparadigmer i Prolog.

 • Erlang

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Erlang.

 • SAS language

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, afprøvning og kompilering af programmeringsparadigmer i SAS-sproget.

 • Lisp

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Lisp.

 • Trigonometri

  Den underordnede disciplin inden for matematikken, som vedrører studiet af forholdet mellem vinkler og længde af trekanter.

 • PHP

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i PHP.

 • Objective-C

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, afprøvning og opstilling af programmeringsparadigmer i Objective-C.

 • Ruby (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Ruby.

 • Groovy

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, testning og opstilling af programmeringsparadigmer i Groovy.

 • APL

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, testning og opstilling af programmeringsparadigmer i APL.

 • Python (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programparadigmer i Python.

 • ASP.NET

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, afprøvning og opstilling af programmeringsparadigmer i ASP.NET.

 • CAD-programmer

  Computerstøttet design (CAD)-software til at skabe, ændre, analysere eller optimere et design.

 • Common Lisp

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Common Lisp.

 • Assembly (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Assembly.

 • Microsoft Visual C++

  Computerprogrammet Visuel C+ + er en række softwareudviklingsværktøjer til udarbejdelse af programmer, som f.eks. compiler, debugger, code editor, kode-highlights, der er pakket i en ensartet brugergrænseflade. Den er udviklet af softwarevirksomheden Microsoft.

 • Pascal (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Pascal.

 • Scala

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Scala.

 • Haskell

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Haskell.

 • AJAX

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i AJAX.

 • ABAP

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i ABAP.

 • Smalltalk (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Smalltalk.

 • MATLAB

  Softwareudviklingsteknikker og -principper, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i MATLAB.

 • JavaScript

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i JavaScript.

Færdigheder

 • Skabe AutoCAD-tegninger

  Oprette kommunale tegninger af opførelsestilstanden ved anvendelse af AutoCAD.

 • Udforme proces

  Identificere workflow og ressourcekrav til en bestemt proces ved hjælp af en række værktøjer som f.eks. processimulatorsoftware, flowdiagrammer og skalamodeller.

 • Udvikle designkoncepter

  Søge information med henblik på at udvikle nye idéer og koncepter til udformning af en bestemt produktion. Læse manuskripter og søge rådgivning hos direktører og andre medarbejdere med henblik på at udvikle koncepter og planlægge produktionen.

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Benytte automatisk programmering

  Anvende specialiserede softwareværktøjer til at generere computer-kode ud fra specifikationer, såsom diagrammer, strukturerede oplysninger eller andre metoder til beskrivelse af funktionalitet.

 • Bruge CAM-software

  Bruge CAM-programmer til at styre maskineri og værktøjsmaskiner ved fremstilling, ændring, analyse eller optimering som led i fremstillingen af arbejdsemner.

Source: Sisyphus ODB