Profession GIS-tekniker

GIS-teknikere anvender specialiserede computersystemer, tekniske foranstaltninger og geologiske koncepter til at omdanne landinformation og geografisk og geospatial information til visuelt detaljerede digitale kort over og geomodeller af et reservoir. De konverterer teknisk information om bl.a. jords vægtfylde og egenskaber til digitale fremstillinger til brug for ingeniører, forvaltninger og interessenter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geomatik

  Den videnskabelige disciplin, der vedrører indsamling, opbevaring og behandling af geografiske oplysninger.

 • Landmåling

  Metoden til bestemmelse af jordoverflade- eller tredimensional position af punkter samt afstandene og vinklerne mellem disse.

 • Statistik

  Studiet af statistisk teori, metoder og praksis såsom indsamling, tilrettelæggelse, analyse, fortolkning og præsentation af data. Det vedrører alle datamæssige aspekter, herunder planlægning af dataindsamling i form af udarbejdelse af spørgeundersøgelser og eksperimenter med henblik på at forudsige og planlægge arbejdsrelaterede aktiviteter.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Geologisk kortlægning

  Den teknik, der anvendes til at udarbejde kort, der tydeligt viser et områdes geologiske forhold og bjergartslag i et område, der kan være nyttigt for mineprojekter og geologiske undersøgelser.

 • Geografiske informationssystemer

  Værktøjer, der indgår i geografisk kortlægning og positionering, såsom GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling).

 • Geografi

  Den videnskabelige disciplin, der vedrører studiet af landområder, fænomener, egenskaber og indbyggere på jorden. Dette felt har til formål at forstå jordens naturlige og menneskeskabte kompleksitet.

 • Kartografi

  En undersøgelse af fortolkningen af de elementer, der er afbildet på kort, målingerne og de tekniske specifikationer. 

Færdigheder

 • Bruge geografiske informationssystemer

  Arbejde med computerdatasystemer såsom geografiske informationssystemer (GIS).

 • Behandle indsamlede data

  Analysere og fortolke data indsamlet fra en lang række kilder, f.eks. satellitundersøgelser, luftfotografering og lasermålingssystemer.

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

 • Oprette tematiske kort

  Anvende forskellige teknikker såsom choropleth- kort og dasymetriske kort for ved hjælp af softwareprogrammer at udarbejde tematiske kort baseret på geografiske oplysninger.

 • Anvende digitale kort

  Udforme kort ved hjælp af formatering af samlede data til et virtuelt billede, der giver et præcist repræsenterer et specifikt område.

 • Udarbejde GIS-rapporter

  Anvende relevante geografiske informationssystemer til at udarbejde rapporter og kort baseret på geospatiale oplysninger ved hjælp af GIS-softwareprogrammer.

 • Udføre landmålerberegninger

  Udføre beregninger og indsamle tekniske data med henblik på at fastslå korrektion af jordens krumning, polygonjusteringer og -lukninger, nivelleringsforløb, azimutretninger, markørplaceringer osv.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

 • Indsamle kortlægningsdata

  Indsamle og bevare kortlægningsressourcer og -data.

 • Foretage GIS-databehandling

  Indsamle og organisere GIS-data fra kilder såsom databaser og kort.

Source: Sisyphus ODB