Profession IKT-designer af intelligente systemer

IKT-designere af intelligente systemer anvender kunstig intelligens-metoder inden for ingeniørvidenskab, robotteknologi og datalogi til at udforme programmer, der simulerer intelligens, herunder tænkemåder, kognitive og videnbaserede systemer, problemløsning og beslutningstagning. De integrerer også struktureret viden i computersystemer (ontologier, videnbaser) med henblik på at løse komplekse problemer, der normalt kræver et højt niveau af menneskelig ekspertise eller kunstig intelligens.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Taleprogsbehandling

  Teknologier, der gør IKT-udstyr i stand til at forstå og interagere med brugerne gennem menneskeligt sprog.

 • IKT-sikkerhedslovgivning

  Et sæt lovgivningsmæssige bestemmelser, der beskytter informationsteknologi, IKT-net og computersystemer, og de juridiske konsekvenser ved misbrug af disse. De regulerede foranstaltninger omfatter firewalls, overvågning, antivirus-software og kryptering.

 • Informationsstruktur

  Den type infrastruktur, som definerer dataformatet: halvstruktureret, ustruktureret og struktureret.

 • Algoritmeopgave

  Teknikker til at konvertere ustrukturerede beskrivelser af en proces til en trinvis sekvens af handlinger med et begrænset antal trin.

 • Modellering af virksomhedsprocedure

  De værktøjer, metoder og anmærkninger, som f.eks. Business Process Model and Notation (BPMN) og Business Process Execution Language (BPEL), som anvendes til at beskrive og analysere kendetegnene ved en forretningsproces og dens videreudvikling.

 • Kunstig intelligens-principper

  Teorier, anvendte principper, arkitekturer og systemer inden for kunstig intelligens, herunder intelligente agenter, multiagentsystemer, ekspertsystemer, regelbaserede systemer, neurale netværk, ontologier og kognitionsteorier.

 • Systemer til udvikling af livscyklus

  Rækkefølgen af trin, f.eks. planlægning, oprettelse, afprøvning og anvendelse, samt modeller for udvikling og livscyklusstyring af et system.

 • Webprogrammering

  Det programmeringsparadigme, der er baseret på at kombinere formateringssprog (som tilfører sammenhæng og struktur til tekst) og anden webprogrammeringskode, såsom AJAX, javascript og PHP, med henblik på at gennemføre passende tiltag og visualisere indholdet.

 • Forespørgselssprog til ressource description framework

  Forespørgselssprogene som f.eks. SPARQL, der anvendes til at hente og bearbejde data, der opbevares i et Resource Description Framework (RDF)-format.

 • Databaseudviklingsværktøjer

  De metoder og værktøjer, der anvendes til at skabe en logisk og fysisk struktur af databaser, såsom logiske datastrukturer, diagrammer, modelleringsteknikker og entitetsrelationer.

 • Systemteori

  Principper, der kan anvendes på alle typer systemer på alle niveauer i et hierarki, og som beskriver systemets interne organisation, dets mekanismer til opretholdelse af identitet og stabilitet og opnåelse af tilpasning og selvregulering samt dets afhængighed og samspil med miljøet.

Færdigheder

 • Bruge markup language

  Anvende computersprog, der kan skelnes grammatisk fra teksten, tilføje anmærkninger til et dokument, specificere layoutet og behandlingstyperne i dokumenter såsom HTML.

 • Designe databaseskema

  Udarbejde et udkast til en databaseskema ved at følge reglerne for forvaltning af databaser (RDBMS) for at oprette en logisk ordnet gruppe af genstande såsom tabeller, kolonner og processer.

 • Analysere forretningskrav

  Undersøge kundernes behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med henblik på at identificere og løse uoverensstemmelser og eventuelle uoverensstemmelser mellem de involverede interessenter.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Administrere database

  Anvende databasedesignordninger og -modeller, definere indbyrdes afhængigheder mellem data, anvende søgesprog og databasestyringssystemer (DBMS) med henblik på at udvikle og forvalte databaser.

 • Anvende teori om IKT-systemer

  Gennemføre principper for teorien om IKT-systemer for at forklare og dokumentere systemkarakteristika, der kan anvendes generelt i andre systemer

 • Udvikle kreative idéer

  Udvikling af nye kunstneriske koncepter og kreative idéer.

 • Designe programgrænseflader

  Skabe og programmere grænseflader mellem applikationer, input og output samt underliggende typer.

 • Bedømme IKT-viden

  Evaluere den implicitte beherskelse af kvalificerede eksperter i et IKT-system for at tydeliggøre den til yderligere analyse og brug.

 • Udforme proces

  Identificere workflow og ressourcekrav til en bestemt proces ved hjælp af en række værktøjer som f.eks. processimulatorsoftware, flowdiagrammer og skalamodeller.

 • Styre semantisk integration af IKT

  Føre tilsyn med integrationen af offentlige eller interne databaser og andre data ved at anvende semantiske teknikker til at frembringe struktureret semantisk output.

Source: Sisyphus ODB