Profession IKT-forskningskonsulent

IKT-forskningskonsulenter udfører målrettet IKT-forskning og leverer en endelig rapport til kunden. De bruger også IKT-værktøjer til at udarbejde spørgeskemaer til undersøgelser, analysere resultaterne, udarbejde rapporter, fremlægge resultaterne og fremsætte anbefalinger på grundlag af forskningsresultaterne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Innovationsprocesser

  De teknikker, modeller, metoder og strategier, der bidrager til fremme af tiltag i retning af innovation.

Færdigheder

 • Gennemføre videnskabelig forskning

  Planlægge videnskabelig forskning ved at formulere forskningsspørgsmålet og gennemføre empirisk forskning eller søge i litteratur for at undersøge og klarlægge forskningsspørgsmålet.

 • Oprette prototype af løsninger til brugeroplevelse

  Designe og fremstille modeller, prototyper og strømme for at afprøve UX-løsninger (brugeroplevelse) eller indsamle feedback fra brugere, kunder, partnere eller interessenter.

 • Anvende metoder til brugercentreret design

  Anvende designmetoder, hvor behov, ønsker og begrænsninger hos slutbrugerne af et produkt, en tjeneste eller proces får omfattende opmærksomhed i hver fase af konstruktionsprocessen.

 • Levere teknisk dokumentation

  Udarbejde dokumentation for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, der beskriver deres funktionalitet og sammensætning på en sådan måde, at det er forståeligt for et bredt publikum uden teknisk baggrund, og i overensstemmelse med fastsatte krav og standarder. Ajourføre dokumentation.

 • Planlægge forskningsprocedure

  Skitsere forskningsmetoder og -tidsplaner for at sikre, at forskningen gennemføres grundigt og effektivt, og at målene kan opfyldes rettidigt.

 • Udvikle softwareprototype

  Skabe en første ufuldstændig eller foreløbig version af en softwareapplikation til simulering af visse specifikke aspekter af det færdige produkt.

 • Gennemføre kvalitativ forskning

  Indsamle relevante oplysninger ved hjælp af systematiske metoder, såsom interview, fokusgrupper, tekstanalyse, observationer og casestudier.

 • Interagere med brugere for at indsamle oplysninger om deres krav

  Kommunikere med brugerne for at identificere deres behov og indsamle information om dem. Definere alle relevante brugerkrav og dokumentere dem på en forståelig og logisk måde med henblik på yderligere analyse og tydeliggørelse.

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

 • Udføre kvantitativ forskning

  Foretage en systematisk empirisk undersøgelse af observerbare fænomener via statistiske, matematiske eller computerbaserede teknikker.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

 • Gennemføre forskningsinterview

  Anvende professionelle forsknings -og interviewmetoder og -teknikker til indsamling af relevante data, fakta eller oplysninger for at få ny viden og fuldt ud forstå den interviewede persons budskab.

 • Anvende reverse engineering

  Anvende teknikker til at udtrække oplysninger eller demontere en IKT-komponent, software eller et system med henblik på at analysere, rette og genmontere eller reproducere komponenten, softwaren eller systemet.

 • Konsultere forretningskunder

  Kommunikere med kunder i en virksomhed eller et virksomhedsprojekt med henblik på at introducere nye idéer, få feedback og finde løsninger på problemer.

 • Udføre internetresearch

  Udføre effektiv søgning på internettet for at indsamle relevante oplysninger og dele dem med andre.

 • Innovere på IKT-området

  Skabe og beskrive nye, originale forsknings- og innovationsidéer inden for informations- og kommunikationsteknologi, sammenligne med nye teknologier og tendenser og planlægge udviklingen af nye idéer.

 • Udføre analyser af brugeres IKT-aktiviteter

  Udføre forskningsopgaver såsom rekruttering af deltagere, planlægning af opgaver, indsamling af empiriske data, dataanalyse og produktion af materialer med henblik på at vurdere interaktionen mellem brugere og et IKT-system, et IKT-program eller en IKT-applikation.

 • Udarbejde brugerdokumentation

  Udvikle og organisere distribution af strukturerede dokumenter for at bistå personer, der bruger et bestemt produkt eller system, f.eks. skriftlige eller visuelle oplysninger om et anvendelsessystem, og hvordan det anvendes.

 • Foretage litteraturgennemgang

  Foretage en omfattende og systematisk undersøgelse af information og publikationer om et specifikt emne. Fremlægge en sammenlignende sammenfatning af litteraturen.

Source: Sisyphus ODB