Profession IKT-indkøber

IKT-indkøbere opretter og lægger indkøbsordrer på IKT-produkter og -tjenester, behandler modtagelse og fakturaspørgsmål, vurderer nuværende praksis for indkøb og anvender metoder til strategisk sourcing. De opbygger forbindelser med strategiske leverandører og forhandler priser, kvalitet, serviceniveauer og leveringsbetingelser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Produktforståelse

  Produkter, der udbydes, og deres funktioner, egenskaber samt retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Aftalelov

  De retlige principper, der gælder for skriftlige aftaler mellem parter vedrørende udveksling af varer eller tjenesteydelser, herunder kontraktlige forpligtelser og opsigelse.

 • Elektronisk kommunikation

  Datakommunikation ved hjælp af digitale hjælpemidler såsom computer, telefon eller e-mail.

 • Producentens vejledende pris

  Den anslåede pris, som fabrikanten foreslår detailhandleren at anvende på et produkt eller en tjenesteydelse, og den prisfastsættelsesmetode, der anvendes ved beregningen heraf.

Færdigheder

 • Pleje forbindelser med leverandører

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

 • Udstede købsordrer

  Udarbejde og revidere de dokumenter, der er nødvendige for at give tilladelse til forsendelse af et produkt fra leverandøren til en bestemt pris og inden for specifikke vilkår.

 • Sammenligne tilbudsgiveres bud

  Sammenlign forslag om tildeling af en kontrakt for at udføre bestemte job inden for en fastsat tidsramme.

 • Udføre internetresearch

  Udføre effektiv søgning på internettet for at indsamle relevante oplysninger og dele dem med andre.

 • Spore pristendenser

  Overvåge udviklingen i og dynamikken i produktpriserne på lang sigt, identificere og forudsige prisudviklingen og identificere de tilbagevendende tendenser.

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Administrere indkøbsaktiviteter

  Bestille tjenesteydelser, udstyr, varer eller ingredienser, sammenligne omkostninger og kontrollere kvaliteten for at sikre et optimalt afkast for virksomheden.

 • Forhandle købsbetingelser

  Forhandle vilkår såsom pris, mængde, kvalitet og leveringsbetingelser med sælgere og leverandører for at sikre de mest fordelagtige købsbetingelser.

 • Udpege leverandører

  Bestemme potentielle leverandører til yderligere forhandling. Tage hensyn til aspekter såsom produktkvalitet, bæredygtighed, lokal sourcing, sæsonafhængighed og dækning af området. Evaluere sandsynligheden for at opnå fordelagtige kontrakter og aftaler med dem.

 • Udarbejde dokumentation for indkøb

  Udarbejde dokumentation og filer vedrørende køb af produkter.

 • Koordinere indkøbsaktiviteter

  Koordinere og administrere indkøb og lejeprocedurer, herunder indkøb, leje, planlægning, sporing og rapportering på en omkostningseffektiv måde på organisatorisk plan.

 • Analysere forsyningskædestrategier

  Undersøge en organisations planlægningsoplysninger om produktionen, deres forventede output, kvalitet, mængde, omkostninger, tid og krav til arbejdskraft. Fremsætte forslag med henblik på at forbedre produkter, kvaliteten af tjenesterne og reducere omkostningerne.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Sørge for administration af kontrakter

  Holde kontrakter ajour og organisere dem efter et klassifikationssystem med henblik på fremtidig konsultation.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Afgive tilbud

  Sende anmodningen om et tilbud til den organisation, der anmoder om et tilbud, derefter udføre arbejdet eller levere de varer, der er aftalt med dem under udbudsproceduren.

Source: Sisyphus ODB