Profession IKT-kapacitetsplanlægger

IKT-kapacitetsplanlæggere sikrer, at IKT-tjenesternes og IKT-infrastrukturens kapacitet er i stand til at levere aftalte mål for serviceniveau på en omkostningseffektiv og rettidig måde. De tager også alle de ressourcer i betragtning, der er nødvendige for at levere den relevante IKT-tjeneste, og planlægger for forretningsmæssige krav på kort, mellemlangt og langt sigt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Planlægningsstrategier for IKT-kapacitet

  De metoder, teknikker og IKT-værktøjer, der anvendes til planlægning af den maksimale arbejdsbyrde, som en organisation kan bære i en given periode, baseret på antallet af maskiner, arbejdstagere og skiftehold og under hensyntagen til begrænsninger, som f.eks. kvalitetsproblemer, forsinkelser og materialebehandling.

 • IKT-infrastruktur

  De system-, netværks-, hardware- og softwareapplikationer og -komponenter samt det udstyr og de processer, der anvendes til at udvikle, teste, levere, overvåge, kontrollere eller understøtte IKT-tjenester.

 • SAS-software

  Specifikt softwaresystem (SAS), der anvendes til avanceret analyse, business intelligence, datastyring og prædikative analyser.

 • Outsourcingstrategi

  Planlægning på højt plan med henblik på at administrere og optimere udbyderes eksterne tjenester for at gennemføre forretningsprocesser.

 • Insourcingstrategi

  Planlægning på højt plan til styring og optimering af forretningsprocesser internt, sædvanligvis med henblik på at opretholde kontrollen med vigtige aspekter af arbejdet.

 • Crowdsourcing-strategi

  Planlægning på højt plan med henblik på at styre og optimere forretningsprocesser, idéer eller indhold ved at samle bidrag fra en stor gruppe af mennesker, herunder onlinegrupper.

Færdigheder

 • Sikre overholdelse af organisationens IKT-standarder

  Garantere, at tilstanden af begivenhederne er i overensstemmelse med de IKT-regler og -procedurer, der er beskrevet af en organisation for deres produkter, tjenester og løsninger.

 • Udvikle rapporter med finansielle statistikker

  Udarbejde finansielle og statistiske rapporter baseret på indsamlede data, der skal forelægges for en organisations forvaltningsorganer.

 • Udføre forretningsanalyser

  Evaluere virksomhedens tilstand alene og i forhold til konkurrenterne i branchen, gennemføre undersøgelser, placere data i relation til virksomhedens behov og udpege områder med muligheder.

 • Prognosticere arbejdsbyrde

  Forudsige og definere den arbejdsbyrde, der skal udføres inden for et vist tidsrum, og den tid, det vil tage at udføre disse opgaver.

 • Analysere forretningskrav

  Undersøge kundernes behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med henblik på at identificere og løse uoverensstemmelser og eventuelle uoverensstemmelser mellem de involverede interessenter.

 • Forbedre forretningsgange

  Optimere en organisations operationer for at opnå effektivitet. Analysere og tilpasse eksisterende forretningsaktiviteter med henblik på at opstille nye målsætninger og nå nye mål.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Udarbejde statistiske prognoser

  Foretage en systematisk statistisk undersøgelse af data, der repræsenterer tidligere observerede reaktioner i systemet, herunder observationer af nyttige prædiktorer uden for systemet.

 • Planlægge IKT-kapacitet

  Planlægge den mere langsigtede kapacitet, IKT-infrastruktur, edb-ressourcer, menneskelige ressourcer og andre aspekter, der er nødvendige for at imødekomme ændrede behov for IKT-produkter og -tjenester.

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Udføre ressourceplanlægning

  Anslå den tid, de menneskelige og økonomiske ressourcer, der forventes at blive nødvendige for at nå projektmålene.

Source: Sisyphus ODB