Profession IKT-konsulent

IKT-konsulenter rådgiver om, hvordan man optimerer anvendelsen af eksisterende værktøjer og systemer, udarbejder anbefalinger til udvikling og gennemførelse af et virksomhedsprojekt eller en teknologisk løsning og bidrager til projektdefinitioner. De øger bevidstheden om innovation inden for informationsteknologi og deres potentielle værdi for en virksomhed. De deltager også i vurdering og valg af IKT-løsninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • IKT-salgsmetoder

  Den praksis, der anvendes i IKT-sektoren til at promovere og sælge varer, tjenesteydelser eller applikationer, såsom SPIN-salg, Conceptual-salg- og SNAP-salg.

 • IKT-systemintegration

  Principperne for integrering af IKT-komponenter og -produkter fra en række kilder for at skabe et operationelt IKT-system, teknikker, der sikrer interoperabilitet, og grænseflader mellem komponenter og systemet.

 • Visuelle præsentationsteknikker

  De visuelle repræsentations- og interaktionsteknikker, f.eks. histogrammer, spredningsdiagrammer, overfladeareal, treemaps og parallelkoordinatdiagrammer, der kan anvendes til at præsentere abstrakte numeriske data og ikkenumeriske data for at styrke den menneskelige forståelse af disse oplysninger.

 • Lovmæssige krav til IKT-produkter

  De internationale bestemmelser vedrørende udvikling og anvendelse af IKT-produkter.

Færdigheder

 • Yde IKT-rådgivning

  Rådgive om passende løsninger på IKT-området ved at vælge alternativer og optimere afgørelser under hensyntagen til potentielle risici, fordele og generelle virkninger for erhvervskunder.

 • Overvåge systemets præstationer

  Måling af systemets pålidelighed og præstationer før, under og efter komponentintegration og under systemdrift og vedligeholdelse. Udvælge og anvende værktøjer og teknikker til overvågning af ydeevne, såsom særlig software.

 • Verificere formelle IKT-specifikationer

  Kontrollere, om den påtænkte algoritme eller det påtænkte system opfylder visse formelle krav.

 • Administrere standard ERP-system

  Indsamle, forvalte og fortolke data, der er relevante for virksomheder inden for spedition, betaling, lageropgørelse, ressourcer og fremstilling ved brug af specifik software til virksomhedsdrift. Software som f.eks. Microsoft Dynamics, SAP ERP, Oracle ERP.

 • Identificere kundekrav

  Anvende teknikker og værktøjer såsom undersøgelser, spørgeskemaer, IKT-applikationer med henblik på at frembringe, definere, analysere, dokumentere og vedligeholde brugerkrav fra systemer, tjenester eller produkter.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Analysere IKT-systemer

  Undersøge informationssystemers aktivitet og resultater med henblik på at modellere deres brug og svagheder, specificere formål, arkitektur og tjenester og finde frem til operationer og procedurer for at udføre dem på den mest effektive måde.

 • Optimere valg af IKT-løsning

  Vælge passende løsninger på IKT-området under hensyntagen til potentielle risici, fordele og generelle virkninger.

 • Udarbejde brugerdokumentation

  Udvikle og organisere distribution af strukturerede dokumenter for at bistå personer, der bruger et bestemt produkt eller system, f.eks. skriftlige eller visuelle oplysninger om et anvendelsessystem, og hvordan det anvendes.

 • Administrere ændringer i et IKT-system

  Planlægge, gennemføre og overvåge systemændringer og -opgraderinger. Vedligeholde tidligere systemversioner. Om nødvendigt vende tilbage til en sikker ældre systemversion.

 • Oprette projektspecifikationer

  Definere den arbejdsplan, varighed, leverancer, ressourcer og procedurer, som et projekt skal følge for at nå sine mål. Beskrive projektmål, outcomes, resultater og gennemførelsesscenarier.

 • Holde sig opdateret om de seneste løsninger til informationssystemer

  Indsamle de seneste oplysninger om eksisterende informationssystemer, som integrerer software og hardware samt netkomponenter.

 • Løse IKT-systemproblemer

  Identificere potentielle funktionsfejl i komponenter Overvåge, dokumentere og kommunikere om hændelser. Anvende passende ressourcer med minimale afbrydelser og anvende passende diagnoseværktøjer.

 • Administrere IKT-projekt

  Planlægge, tilrettelægge, kontrollere og dokumentere procedurer og ressourcer, såsom menneskelig kapital, udstyr og formåen, med henblik på at nå specifikke mål vedrørende IKT-systemer, -tjenester og -produkter inden for specifikke begrænsninger, såsom omfang, tid, kvalitet og budget.

 • Analysere softwarespecifikationer

  Vurdere specifikationer for et softwareprodukt eller -system, der skal udvikles, ved at identificere funktionelle og ikke-funktionelle krav, begrænsninger og mulige brugsscenarier, der illustrerer interaktionen mellem software og brugere.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

Source: Sisyphus ODB