Profession IKT-netværksadministrator

IKT-netværksadministratorer opretholder driften af et pålideligt, sikkert og effektivt datakommunikationsnet, herunder LAN, WAN, intranet og internet. De udfører opgaver i forbindelse med netadressetildeling, forvaltning og implementering af ruteprotokoller såsom ISIS, OGSPF, BGP, routingtable konfigurationer og visse implementeringer af autentifikation. De udfører vedligeholdelse og administration af servere (filservere, VPN-gateways, indtrængningsdetektionssystemer), desktopcomputere, printere, routere, switches, firewalls, telefoner, IP-kommunikation, personlige digitale assistenter, smartphones, ibrugtagning af software, sikkerhedsopdateringer og patches samt en lang række yderligere teknologier omfattende både hardware og software.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Indkøb af udstyr til IKT-netværk

  De produkter, der stilles til rådighed af netværksudstyrsleverandører, og metoder til udvælgelse og indkøb af udstyret.

 • IKT-sikkerhedslovgivning

  Et sæt lovgivningsmæssige bestemmelser, der beskytter informationsteknologi, IKT-net og computersystemer, og de juridiske konsekvenser ved misbrug af disse. De regulerede foranstaltninger omfatter firewalls, overvågning, antivirus-software og kryptering.

 • IKT-systemprogrammering

  Metoder og værktøjer, der er nødvendige for at udvikle systemsoftware, specifikationer for systemarkitektur og grænsefladeteknikker mellem netværks- og systemmoduler og -komponenter.

 • IKT-netværks sikkerhedsrisici

  De sikkerhedsrisikofaktorer, såsom hardware- og softwarekomponenter, anordninger, grænseflader og politikker i IKT-netværk og risikovurderingsteknikker, der kan anvendes til at vurdere alvoren og konsekvenserne af sikkerhedstrusler og beredskabsplaner for hver sikkerhedsrisikofaktor.

 • Systemværktøjer til netværksstyring

  Software- eller hardwareværktøjer, der muliggør overvågning, analyse og kontrol af individuelle netkomponenter eller netdele inden for et større netværkssystem.

 • Installation af løsninger

  De teknologier og standarder, der skal anvendes i forbindelse med installation, anvendelse og vedligeholdelse af softwareegenskaber.

 • Sky-teknologier

  Teknologier, der muliggør adgang til hardware, software, data og tjenester via fjernservere og softwarenetværk, uanset deres placering og arkitektur.

 • Computerprogrammering

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer (f.eks. objektorienteret programmering eller funktionel programmering) og programmeringssprog.

 • Analysemetode til IKT-præstation

  Metoder til analyse af software-, IKT-system- og netværkspræstation, der kan pege på de grundlæggende årsager til problemer i et informationssystem. Metoderne kan bruges til analyse af ressourceflaskehalse, applikationstider, ventetid og benchmarkingresultater.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Internetforvaltning

  De principper, forskrifter, normer og programmer, der former udviklingen og brugen af internettet, som f.eks. administration af domænenavne, registre og registratorer, i henhold til ICANN/IANA-bestemmelser og henstillinger, IP-adresser og navne, navneservere, DNS-numre, topdomæner og aspekter ved IDN og DNSSEC.

 • IKT-netværksrouting

  De processer og teknikker, der anvendes til at vælge de bedste ruter inden for et IKT-netværk, hvorigennem en pakke kan passere igennem.

Færdigheder

 • Administrere hostingtjeneste til e-mail

  Føre tilsyn med den daglige drift af en privat e-mailplatform ved at vedligeholde og justere tjenester på platformen, såsom spam og virusbeskyttelse, blokering af annoncer, webdesign og søgemaskineoptimering.

 • Tilpasse IKT-systemets kapacitet

  Ændre anvendelsesområdet for et IKT-system ved at tilføje eller omfordele yderligere IKT-systemkomponenter, såsom netkomponenter, servere eller lagre med henblik på at opfylde kapacitets- eller mængdekrav.

 • Forudse fremtidige behov for IKT-netværk

  Identificere den aktuelle datatrafik og anslå, hvordan væksten vil påvirke IKT-nettet.

 • Administrere IKT-virtualiseringsmaskiner

  Overvåge værktøjer, som f.eks. VMware, KVM og Xen, der anvendes til at skabe et virtuelt maskinmiljø, som kører oven på andre softwaremiljøer.

 • Tolke tekniske tekster

  Læse og forstå tekniske tekster, der giver oplysninger om, hvordan en opgave skal udføres, normalt forklaret i trin.

 • Designe computernetværk

  Udvikle og planlægge IKT-netværk såsom wide area-net og lokalnet, der forbinder computere ved hjælp af kabel eller trådløse forbindelser og giver dem mulighed for at udveksle data og vurdere deres kapacitet.

 • Levere teknisk dokumentation

  Udarbejde dokumentation for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, der beskriver deres funktionalitet og sammensætning på en sådan måde, at det er forståeligt for et bredt publikum uden teknisk baggrund, og i overensstemmelse med fastsatte krav og standarder. Ajourføre dokumentation.

 • Anvende diagnosticeringsværktøjer til IKT-netværk

  Anvende softwareværktøjer eller -komponenter til overvågning af IKT-netparametre, såsom ydeevne og gennemløb, tilvejebringe data og statistikker, diagnosticere fejl, nedbrud eller flaskehalse og støtte beslutningstagning.

 • Vedligeholde konfiguration af internetprotokol

  Anvende konfiguration af internetprotokollen (ipconfig) med henblik på at indsamle data om konfigurationsværdierne for transmissionskontrolprotokol/internetprotokol (TCP/IP) til at identificere udstyr og deres IP-adresser.

 • Integrere systemkomponenter

  Udvælge og anvende integrationsteknikker og -redskaber til at planlægge og gennemføre integration af hardware- og softwaremoduler og komponenter i et system. Anvende særlige prøvningsteknikker for at sikre integritet under systemintegration.

 • Anvende politik for brug af IKT-systemer

  Følge skriftlige og etiske love og politikker vedrørende korrekt anvendelse og administration af IKT-systemer.

 • Foretage sikkerhedskopiering

  Implementere backupprocedurer til backupdata og -systemer for at sikre en permanent og pålidelig systemdrift. Foretage backup af data for at sikre oplysninger ved at kopiere og arkivere dem for at sikre integritet under systemintegration og efter tab af data.

 • Definere firewallregler

  Fastsætte regler for et sæt komponenter, der har til formål at begrænse adgangen mellem grupper af netværk eller et bestemt net og internettet.

 • Installere elektronisk kommunikationsudstyr

  Etablere og ibrugtage digital og analog elektronisk kommunikation. Forstå elektroniske diagrammer og udstyrsspecifikationer.

 • Analysere krav til netværks båndbredde

  Undersøge kravene til et IKT-nets eller et andet telekommunikationssystems transmissionskapacitet.

Source: Sisyphus ODB