Profession IKT-netværkstekniker

IKT-netværksteknikere installerer, vedligeholder og fejlfinder netværk, datakommunikationsudstyr og installerede netenheder såsom printere og lagringsnetværk. De analyserer og løser også netværksrelaterede problemer, som indberettes af brugerne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Ledningsbegrænsninger for IKT-netværk

  Begrænsningerne, herunder afstandsbegrænsningerne og ledningsmodstanden, af kabeltyper såsom fiberkabler, koaksialkabler og ethernetkabler, som anvendes til oprettelse af netværk.

 • IKT-netværkshardware

  IKT-netværksudstyr eller computernetværksanordninger såsom UPS-systemer, elektriske systemer, netværksfaciliteter og strukturerede kabelsystemer.

 • IKT-netværks sikkerhedsrisici

  De sikkerhedsrisikofaktorer, såsom hardware- og softwarekomponenter, anordninger, grænseflader og politikker i IKT-netværk og risikovurderingsteknikker, der kan anvendes til at vurdere alvoren og konsekvenserne af sikkerhedstrusler og beredskabsplaner for hver sikkerhedsrisikofaktor.

 • IKT-netværksrouting

  De processer og teknikker, der anvendes til at vælge de bedste ruter inden for et IKT-netværk, hvorigennem en pakke kan passere igennem.

Færdigheder

 • Vedligeholde konfiguration af internetprotokol

  Anvende konfiguration af internetprotokollen (ipconfig) med henblik på at indsamle data om konfigurationsværdierne for transmissionskontrolprotokol/internetprotokol (TCP/IP) til at identificere udstyr og deres IP-adresser.

 • Installere signalforstærkere

  Opsætte og konfigurere anordninger, der styrker et signal i en kommunikationskanal med henblik på at muliggøre korrekt modtagelse og gengivelse af signalet andre steder.

 • Bruge præcisionsværktøj

  Anvende elektroniske, mekaniske, elektriske eller optiske præcisionsinstrumenter til præcisionsarbejde.

 • Tilpasse IKT-systemets kapacitet

  Ændre anvendelsesområdet for et IKT-system ved at tilføje eller omfordele yderligere IKT-systemkomponenter, såsom netkomponenter, servere eller lagre med henblik på at opfylde kapacitets- eller mængdekrav.

 • Analysere krav til netværks båndbredde

  Undersøge kravene til et IKT-nets eller et andet telekommunikationssystems transmissionskapacitet.

 • Installere elektronisk kommunikationsudstyr

  Etablere og ibrugtage digital og analog elektronisk kommunikation. Forstå elektroniske diagrammer og udstyrsspecifikationer.

 • Levere teknisk dokumentation

  Udarbejde dokumentation for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, der beskriver deres funktionalitet og sammensætning på en sådan måde, at det er forståeligt for et bredt publikum uden teknisk baggrund, og i overensstemmelse med fastsatte krav og standarder. Ajourføre dokumentation.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Udpege leverandører

  Bestemme potentielle leverandører til yderligere forhandling. Tage hensyn til aspekter såsom produktkvalitet, bæredygtighed, lokal sourcing, sæsonafhængighed og dækning af området. Evaluere sandsynligheden for at opnå fordelagtige kontrakter og aftaler med dem.

 • Anvende diagnosticeringsværktøjer til IKT-netværk

  Anvende softwareværktøjer eller -komponenter til overvågning af IKT-netparametre, såsom ydeevne og gennemløb, tilvejebringe data og statistikker, diagnosticere fejl, nedbrud eller flaskehalse og støtte beslutningstagning.

Source: Sisyphus ODB