Profession IKT-revisionschef

IKT-revisionschefer overvåger de IKT-revisorer, der er ansvarlige for revision af informationssystemer, platforme og driftsprocedurer i overensstemmelse med etablerede virksomhedsstandarder for effektivitet, nøjagtighed og sikkerhed. De evaluerer IKT-infrastrukturen med hensyn til risiko for organisationen og etablerer kontrolmekanismer for at mindske tab. De fastlægger og anbefaler forbedringer af den nuværende risikostyringskontrol og i gennemførelsen af systemændringer eller opgraderinger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetskrav til information og tilhørende teknologi

  De risiko- og kontrolrammer som f.eks. Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT), som støtter beslutningstagerne med henblik på at løse kløften mellem hensyn til forretningsrisici, krav og tekniske problemstillinger.

 • Auditteknikker

  De teknikker og metoder, der understøtter en systematisk og uafhængig undersøgelse af data, politikker, drift og resultater ved hjælp af computerstøttede revisionsværktøjer og -teknikker (CAAT) såsom regneark, databaser, statistisk analyse og business intelligence-software.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • IKT-projektledelse

  Metoder til planlægning, gennemførelse, gennemgang og opfølgning af IKT-projekter, såsom udvikling, integration, ændring og salg af IKT-produkter og -tjenester samt projekter vedrørende teknologisk innovation inden for IKT.

 • Cybersikkerhed

  Metoder, der beskytter IKT-systemer, netværk, computere, udstyr, tjenester, digital information og personer mod ulovlig eller uautoriseret anvendelse.

Færdigheder

 • Garantere overholdelse af lovkrav

  Garantere overholdelse af etablerede og gældende standarder og lovkrav som f.eks. specifikationer, politikker, standarder eller lovgivning for det mål, som organisationerne tilstræber at opnå.

 • Udvikle IKT-arbejdsprocesser

  Skabe repeterbare mønstre for IKT-aktivitet inden for en organisation med henblik på at øge de systematiske forandringer af produkter, informationsprocesser og tjenester gennem deres produktion.

 • Udføre IKT-audits

  Tilrettelægge og udføre revisioner med henblik på at evaluere IKT-systemer, systemkomponenters overensstemmelse, informationsbehandlingssystemer og informationssikkerhed. Identificere og indsamle potentielle kritiske spørgsmål og anbefale løsninger baseret på de krævede standarder og løsninger.

 • Implementere IKT-risikostyring

  Udvikle og gennemføre procedurer til at identificere, vurdere, behandle og afbøde IKT-risici, såsom hacking eller datalækager, i overensstemmelse med virksomhedens risikostrategi, -procedurer og -politikker. Analysere og styre sikkerhedsrisici og -hændelser. Anbefale foranstaltninger til forbedring af den digitale sikkerhedsstrategi.

 • Overvåge teknologiske tendenser

  Danne sig et overblik over og undersøge de seneste tendenser og den teknologiske udvikling. Observere og foregribe deres udvikling i henhold til nuværende eller fremtidige markeds- og forretningsvilkår.

 • Udarbejde revisionsrapporter

  Indsamle oplysninger om revisionsresultater fra regnskaber og finansiel forvaltning med henblik på at udarbejde rapporter, påpege muligheder for forbedring og bekræfte overensstemmelse.

 • Administrere overensstemmelse med IT-sikkerhedskrav

  Vejledning i anvendelse og opfyldelse af relevante industristandarder, bedste praksisser og retlige krav til informationssikkerhed.

 • Identificere lovkrav

  Gennemføre forskning vedrørende gældende retlige og normative procedurer og standarder, analysere og udlede retlige krav, der gælder for organisationen, dens politikker og produkter.

 • Udvikle en revisionsplan

  Definere alle organisatoriske opgaver (tid, sted og rækkefølge) og udarbejde en tjekliste vedrørende de emner, der skal revideres.

 • Administrere standard ERP-system

  Indsamle, forvalte og fortolke data, der er relevante for virksomheder inden for spedition, betaling, lageropgørelse, ressourcer og fremstilling ved brug af specifik software til virksomhedsdrift. Software som f.eks. Microsoft Dynamics, SAP ERP, Oracle ERP.

 • Udføre kontrol vedrørende kontraktopfyldelse

  Gennemføre en grundig kontrol af overholdelsen af kontrakter med sikring af korrekt og rettidig levering af varer og tjenesteydelser, kontrol af skrivefejl eller forsømte kreditter og rabatter samt iværksættelse af procedurer for inddrivelse af kontanter.

 • Sikre overholdelse af organisationens IKT-standarder

  Garantere, at tilstanden af begivenhederne er i overensstemmelse med de IKT-regler og -procedurer, der er beskrevet af en organisation for deres produkter, tjenester og løsninger.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

Source: Sisyphus ODB