Profession IKT-sikkerhedschef

IKT-sikkerhedschefer foreslår og gennemfører de nødvendige sikkerhedsopdateringer. De rådgiver, støtter, informerer og tilbyder uddannelse og sikkerhedskurser og iværksætter direkte tiltag på hele eller dele af et netværk eller system.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Brugerkrav til IKT-system

  Processen, der har til formål at opfylde brugeres og organisationers behov vha. systemkomponenter og -tjenester og ved at tage hensyn til de tilgængelige teknologier og teknikker, der er nødvendige for at fremkalde og konstatere krav, høre brugere for at fastslå symptomer på problemer og analysere symptomer.

 • Teknikker til IKT-problemstyring

  Teknikker i forbindelse med identifikation af de løsninger, der har til formål at finde den grundlæggende årsag til IKT-hændelser.

 • IKT-kvalitetspolitik

  Organisationens kvalitetspolitik og dens mål, det acceptable kvalitetsniveau samt teknikkerne til at måle det, dens juridiske aspekter og de specifikke afdelingers forpligtelser til at sikre kvalitet.

 • Politik for intern risikostyring

  De interne risikostyringspolitikker, der identificerer, vurderer og prioriterer risici i et IT-miljø. De metoder, der anvendes til at minimere, overvåge og kontrollere muligheden for og konsekvenserne af katastrofale hændelser, der påvirker virkeliggørelsen af forretningsmålene.

 • IKT-sikkerhedsstandarder

  Standarder for IKT-sikkerhed, såsom ISO og de teknikker, der er nødvendige for at sikre, at organisationen overholder dem.

 • IKT-projektledelse

  Metoder til planlægning, gennemførelse, gennemgang og opfølgning af IKT-projekter, såsom udvikling, integration, ændring og salg af IKT-produkter og -tjenester samt projekter vedrørende teknologisk innovation inden for IKT.

 • Digital kriminalteknik

  Processen med at undersøge og nyttiggøre digitale data fra kilder til juridisk dokumentation og kriminalefterforskning.

 • Strategi for informationssikkerhed

  Den plan, der er defineret af en virksomhed, som fastlægger målene for informationssikkerhed og foranstaltninger til afbødning af risici, fastlægger kontrolmål, opstiller parametre og benchmarks, samtidig med at de overholder de retlige, interne og kontraktmæssige krav.

 • Lovmæssige krav til IKT-produkter

  De internationale bestemmelser vedrørende udvikling og anvendelse af IKT-produkter.

 • Internetforvaltning

  De principper, forskrifter, normer og programmer, der former udviklingen og brugen af internettet, som f.eks. administration af domænenavne, registre og registratorer, i henhold til ICANN/IANA-bestemmelser og henstillinger, IP-adresser og navne, navneservere, DNS-numre, topdomæner og aspekter ved IDN og DNSSEC.

 • Tingenes internet

  De generelle principper, kategorier, krav, begrænsninger og sårbarheder i forbindelse med intelligente netforbundne enheder (de fleste af dem med den påtænkte internetkonnektivitet).

Færdigheder

 • Udarbejde en IKT-sikkerhedsplan

  Definere en række foranstaltninger og ansvarsområder for at sikre oplysningernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Gennemføre politikker for at forhindre brud på datasikkerheden, opdage og reagere på uhindret adgang til systemer og ressourcer, herunder ajourførte sikkerhedsapplikationer og medarbejderuddannelse.

 • Løse IKT-systemproblemer

  Identificere potentielle funktionsfejl i komponenter Overvåge, dokumentere og kommunikere om hændelser. Anvende passende ressourcer med minimale afbrydelser og anvende passende diagnoseværktøjer.

 • Vedligeholde IKT-identitetsstyring

  Styre identificering, autentificering og autorisering af enkeltpersoner inden for et system og kontrollere deres adgang til ressourcer ved at koble brugerrettigheder og begrænsninger til deres identitet.

 • Definere sikkerhedspolitikker

  Udforme og udarbejde et sæt skriftlige regler og politikker, der har til formål at sikre en organisation med hensyn til begrænsninger, når det gælder interaktion mellem interessenter, beskyttende, mekaniske begrænsninger og begrænsninger for dataadgang.

 • Lede øvelser i katastrofeberedskab

  Lede øvelser, som uddanner folk i, hvad der skal gøres i tilfælde af en uforudset, katastrofal hændelse i IKT-systemernes funktion eller sikkerhed, f.eks. om gendannelse af data, beskyttelse af identitet og information, og hvilke skridt der skal tages for at undgå yderligere problemer.

 • Administrere overensstemmelse med IT-sikkerhedskrav

  Vejledning i anvendelse og opfyldelse af relevante industristandarder, bedste praksisser og retlige krav til informationssikkerhed.

 • Administrere katastrofeplaner

  Udarbejde, afprøve og om nødvendigt gennemføre en handlingsplan for at genfinde eller kompensere for mistede data om informationssystemer.

 • Udvikle informationssikkerhedsstrategi

  Udarbejde en virksomhedsstrategi for informationssikkerhed for at maksimere oplysningernes integritet, tilgængelighed og databeskyttelse.

 • Implementere IKT-risikostyring

  Udvikle og gennemføre procedurer til at identificere, vurdere, behandle og afbøde IKT-risici, såsom hacking eller datalækager, i overensstemmelse med virksomhedens risikostrategi, -procedurer og -politikker. Analysere og styre sikkerhedsrisici og -hændelser. Anbefale foranstaltninger til forbedring af den digitale sikkerhedsstrategi.

Source: Sisyphus ODB