Profession IKT-sikkerhedskonsulent

IKT-sikkerhedskonsulenter rådgiver og gennemfører løsninger med henblik på at kontrollere adgangen til data og programmer. De fremmer sikker udveksling af oplysninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Modforanstaltninger mod cyberangreb

  De strategier, teknikker og værktøjer, der kan anvendes til at opdage og afværge ondsindede angreb på organisationers informationssystemer, infrastrukturer eller netværk.

 • Organisatorisk modstandsdygtighed

  De strategier, metoder og teknikker, der øger organisationens evne til at beskytte og opretholde de tjenester og operationer, der opfylder organisationens mission og skaber varige værdier ved effektivt at håndtere problemstillinger vedrørende sikkerheds beredskabs, risiko og katastrofeberedskab.

 • IKT-sikkerhedslovgivning

  Et sæt lovgivningsmæssige bestemmelser, der beskytter informationsteknologi, IKT-net og computersystemer, og de juridiske konsekvenser ved misbrug af disse. De regulerede foranstaltninger omfatter firewalls, overvågning, antivirus-software og kryptering.

 • IKT-sikkerhedsstandarder

  Standarder for IKT-sikkerhed, såsom ISO og de teknikker, der er nødvendige for at sikre, at organisationen overholder dem.

 • Strategi for informationssikkerhed

  Den plan, der er defineret af en virksomhed, som fastlægger målene for informationssikkerhed og foranstaltninger til afbødning af risici, fastlægger kontrolmål, opstiller parametre og benchmarks, samtidig med at de overholder de retlige, interne og kontraktmæssige krav.

Færdigheder

 • Analysere IKT-systemer

  Undersøge informationssystemers aktivitet og resultater med henblik på at modellere deres brug og svagheder, specificere formål, arkitektur og tjenester og finde frem til operationer og procedurer for at udføre dem på den mest effektive måde.

 • Rapportere testresultater

  Rapportere testresultater med fokus på resultater og anbefalinger, idet der skelnes mellem alvorlighedsgrader. Medtage relevante oplysninger fra prøvningsplanen og gennemgå testmetoderne ved hjælp af parametre, tabeller og visuelle metoder til forklaring, hvor det er nødvendigt.

 • Undervise i datafortrolighed

  Udveksle oplysninger med og instruere brugerne om de risici, der er forbundet med data, navnlig risici for fortrolighed, integritet eller tilgængelighed af data. Oplyse dem om, hvordan man sikrer databeskyttelse.

 • Udføre IKT-audits

  Tilrettelægge og udføre revisioner med henblik på at evaluere IKT-systemer, systemkomponenters overensstemmelse, informationsbehandlingssystemer og informationssikkerhed. Identificere og indsamle potentielle kritiske spørgsmål og anbefale løsninger baseret på de krævede standarder og løsninger.

 • Verificere formelle IKT-specifikationer

  Kontrollere, om den påtænkte algoritme eller det påtænkte system opfylder visse formelle krav.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Definere sikkerhedspolitikker

  Udforme og udarbejde et sæt skriftlige regler og politikker, der har til formål at sikre en organisation med hensyn til begrænsninger, når det gælder interaktion mellem interessenter, beskyttende, mekaniske begrænsninger og begrænsninger for dataadgang.

 • Implementere IKT-risikostyring

  Udvikle og gennemføre procedurer til at identificere, vurdere, behandle og afbøde IKT-risici, såsom hacking eller datalækager, i overensstemmelse med virksomhedens risikostrategi, -procedurer og -politikker. Analysere og styre sikkerhedsrisici og -hændelser. Anbefale foranstaltninger til forbedring af den digitale sikkerhedsstrategi.

 • Udvikle informationssikkerhedsstrategi

  Udarbejde en virksomhedsstrategi for informationssikkerhed for at maksimere oplysningernes integritet, tilgængelighed og databeskyttelse.

 • Holde sig opdateret om de seneste løsninger til informationssystemer

  Indsamle de seneste oplysninger om eksisterende informationssystemer, som integrerer software og hardware samt netkomponenter.

 • Overvåge systemets præstationer

  Måling af systemets pålidelighed og præstationer før, under og efter komponentintegration og under systemdrift og vedligeholdelse. Udvælge og anvende værktøjer og teknikker til overvågning af ydeevne, såsom særlig software.

 • Administrere overensstemmelse med IT-sikkerhedskrav

  Vejledning i anvendelse og opfyldelse af relevante industristandarder, bedste praksisser og retlige krav til informationssikkerhed.

 • Yde IKT-rådgivning

  Rådgive om passende løsninger på IKT-området ved at vælge alternativer og optimere afgørelser under hensyntagen til potentielle risici, fordele og generelle virkninger for erhvervskunder.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Identificere IKT-sikkerhedsrisici

  Anvende metoder og teknikker til at identificere potentielle sikkerhedstrusler, sikkerhedsbrud og risikofaktorer ved hjælp af IKT-værktøjer til overvågning af IKT-systemer, analysere risici, sårbarheder og trusler og evaluere beredskabsplaner.

 • Udføre softwaretests

  Gennemføre tests for at sikre, at et softwareprodukt vil fungere korrekt i henhold til de specificerede kundekrav ved hjælp af specialiserede softwareværktøjer. Anvende teknikker og værktøjer til at identificere softwarefejl (bugs) og fejlfunktioner.

 • Identificere svagheder i IKT-system

  Analysere system- og netværksarkitektur, hardware- og softwarekomponenter og data med henblik på at identificere svagheder og sårbarheder over for indtrængen eller angreb.

 • Administrere katastrofeplaner

  Udarbejde, afprøve og om nødvendigt gennemføre en handlingsplan for at genfinde eller kompensere for mistede data om informationssystemer.

Source: Sisyphus ODB