Profession IKT-sikkerhedstekniker

IKT-sikkerhedsteknikere foreslår og gennemfører de nødvendige sikkerhedsopdateringer og -foranstaltninger, når det er nødvendigt. De rådgiver, støtter, informerer og sørger for uddannelse og sikkerhedsbevidsthed.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Indkøb af udstyr til IKT-netværk

  De produkter, der stilles til rådighed af netværksudstyrsleverandører, og metoder til udvælgelse og indkøb af udstyret.

 • Sikkerhedstrusler mod webprogram

  Angreb, vektorer, nye trusler på websteder, webapplikationer og webtjenester, bedømmelserne af deres alvorlighed identificeret af dedikerede grupper som OWASP.

 • IKT-netværkshardware

  IKT-netværksudstyr eller computernetværksanordninger såsom UPS-systemer, elektriske systemer, netværksfaciliteter og strukturerede kabelsystemer.

Færdigheder

 • Integrere systemkomponenter

  Udvælge og anvende integrationsteknikker og -redskaber til at planlægge og gennemføre integration af hardware- og softwaremoduler og komponenter i et system. Anvende særlige prøvningsteknikker for at sikre integritet under systemintegration.

 • Estimere varigheden af et stykke arbejde

  Udarbejde nøjagtige beregninger rettidigt med henblik på at udføre fremtidige tekniske opgaver på grundlag af tidligere og nuværende oplysninger og observationer eller estimere varigheden af de enkelte opgaver i et givet projekt.

 • Administrere alarmsystemer

  Etablere og vedligeholde systemer til påvisning af indtrængen og uautoriseret adgang til et anlæg.

 • Bruge adgangskontrolsoftware

  Anvende software til at definere rollerne og forvalte brugerautentifikation, rettigheder og adgangsrettigheder til IKT-systemer, data og tjenester.

 • Løse IKT-systemproblemer

  Identificere potentielle funktionsfejl i komponenter Overvåge, dokumentere og kommunikere om hændelser. Anvende passende ressourcer med minimale afbrydelser og anvende passende diagnoseværktøjer.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Analysere IKT-systemer

  Undersøge informationssystemers aktivitet og resultater med henblik på at modellere deres brug og svagheder, specificere formål, arkitektur og tjenester og finde frem til operationer og procedurer for at udføre dem på den mest effektive måde.

 • Udføre softwaretests

  Gennemføre tests for at sikre, at et softwareprodukt vil fungere korrekt i henhold til de specificerede kundekrav ved hjælp af specialiserede softwareværktøjer. Anvende teknikker og værktøjer til at identificere softwarefejl (bugs) og fejlfunktioner.

 • Administrere fjernsynssystem i lukket kredsløb

  Føre tilsyn med et system af kameraer i et anlæg, som sender et signal til et bestemt sæt skærme.

 • Identificere svagheder i IKT-system

  Analysere system- og netværksarkitektur, hardware- og softwarekomponenter og data med henblik på at identificere svagheder og sårbarheder over for indtrængen eller angreb.

 • Sikre korrekt dokumenthåndtering

  Sikre, at følge- og registreringsstandarder og regler for dokumentforvaltning følges, f.eks. sikre, at ændringer identificeres, at dokumenterne forbliver læsbare, og at forældede dokumenter ikke anvendes.

 • Levere teknisk dokumentation

  Udarbejde dokumentation for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, der beskriver deres funktionalitet og sammensætning på en sådan måde, at det er forståeligt for et bredt publikum uden teknisk baggrund, og i overensstemmelse med fastsatte krav og standarder. Ajourføre dokumentation.

Source: Sisyphus ODB