Profession IKT-supportchef

IKT-supportchefer overvåger leveringen af tekniske støttetjenester til kunder i overensstemmelse med de forud fastsatte frister. De planlægger og organiserer brugerstøtteforanstaltninger og fejlfinder IKT-problemer. IKT-supportchefer fører tilsyn med helpdeskteamet og sikrer dermed, at kunderne får den rette feedback og støtte. De deltager også i udvikling af retningslinjer for kundeservice og styrkelse af holdet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Organisationsstruktur

  Rammerne for de forskellige afdelinger i en organisation samt dens folk, deres stillinger og ansvar.

 • Karakteristika ved tjenesteydelser

  Karakteristika ved en tjenesteydelse, der kan omfatte indhentning af oplysninger om dens anvendelse, funktion, egenskaber, brug og støttekrav.

 • Produktkarakteristika

  De konkrete egenskaber ved et produkt, såsom dets materialer, egenskaber og funktioner, samt dets forskellige anvendelsesformål, egenskaber og behov.

 • Produktforståelse

  Produkter, der udbydes, og deres funktioner, egenskaber samt retlige og forskriftsmæssige krav.

Færdigheder

 • Prognosticere arbejdsbyrde

  Forudsige og definere den arbejdsbyrde, der skal udføres inden for et vist tidsrum, og den tid, det vil tage at udføre disse opgaver.

 • Holde sig opdateret mht. produktviden

  Indhente de seneste oplysninger om udviklingen i forbindelse med eksisterende eller understøttede produkter, metoder eller teknikker.

 • Bruge IKT-billetsystem

  Anvende et specialiseret system til at spore registrering, behandling og løsning af problemer i en organisation ved at tildele hvert af disse spørgsmål et sagsnummer, registrere input fra involverede personer, spore ændringer og vise status for sagen, indtil den er afsluttet.

 • Sikre kunders følsomme oplysninger

  Udvælge og anvende sikkerhedsforanstaltninger og -bestemmelser vedrørende følsomme kundeoplysninger med det formål at beskytte privatlivets fred.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Undervise i datafortrolighed

  Udveksle oplysninger med og instruere brugerne om de risici, der er forbundet med data, navnlig risici for fortrolighed, integritet eller tilgængelighed af data. Oplyse dem om, hvordan man sikrer databeskyttelse.

 • Supervisere dataindtastning

  Føre tilsyn med indtastning af data såsom adresser eller navne i et datalagrings- og datahentningssystem via manuel indtastning, elektronisk dataoverførsel eller scanning.

 • Yde IKT-support

  Løse IKT-relaterede hændelser og anmodninger om tjenesteydelser fra kunder, klienter eller kolleger, herunder nulstilling af password, og opdatere databaser som Microsoft Exchange e-mail.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Analysere personalets kapacitet

  Evaluere og identificere personalemangel med hensyn til antal, færdigheder, indtjening og overskud.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

Source: Sisyphus ODB